Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Scientometrie

Tipuri de rezultate științifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuție publică)

Autor: Dr. Gheorghe Cuciureanu, Dr. hab. Nelly Țurcan, Dr. Alfreda Roșca, Dr. Elena Ungureanu, Dr. hab. Vitalie Minciună, Dr. Igor Cojocaru, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Necesitatea definirii tipurilor de rezultate ştiinţifice ce pot fi obţinute în urma executării proiectelor de cercetare-dezvoltare este determinată de lipsa unui nomenclator al acestora în Republica Moldova, a unor materiale metodologice pentru formularea exactă a realizărilor ştiinţifice, de obligaţia de a evalua şi clasifica rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare, a facilita procesul de raportare şi dezvolta un sistem informatic dedicat raportării în format electronic cu posibilitatea selectării şi monitorizării tipurilor de rezultate ştiin