Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Tehnologii

Utilizarea extractului de păducel pentru fabricarea cremei de brânză funcționale

Autor: Dr. conf. univ. Aliona Ghendov-Moșanu, dr. conf. univ. Liliana Popescu, dr. Ildico Lung, dr. Ocsana-Ileana Opriș, dr. Maria-Loredana Soran, dr. hab. prof. univ. Rodica Sturza
Fabricația produselor funcționale cu compuși biologic activi de origine naturală este mai mult decât actuală pentru industria alimentară [1, 2].Descarcă

Aplicarea microundelor la uscarea sorizului prin metoda convectivă

Autor: Dr. hab., prof. univ. Andrei Lupașco, dr., conf.univ. Adelina Dodon
Sunt prezentate rezultatele cercetărilor experimentale privind uscarea crupelor de soriz prin metoda convectivă, precum și prin metoda combinată, folosindu-se curenţi de frecvenţă supraînaltă. Sunt calculate caracteristicile cinetice ale procesului de uscare: vitezele şi constantele în prima şi-n a doua perioadă. S-a demonstrat că suprapunerea microundelor reduce durata uscării şi consumul de energie.Descarcă

Low flow discharge measurements using an ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) in the Fenton river, Connecticut

Autor: Dr. Juan M. Stella, Dr. Glenn S.Warner, Dr. Aldo I. Ramirez
Accurate measurement of low flow discharges is critical for in stream flow studies. Traditional methods, including weirs and current meters, cannot be applied under all conditions and may by costly in terms of time. The application of an alternative method, Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP), is reported for a study of the Fenton River in Connecticut. Examples of the velocity profiles are given, as well as the advantages and limitations compared to the traditional methods.Descarcă

Arhitectura rețelei stațiilor terestre de comunicații cu sateliți

Autor: Acad. I.Bostan, Dr., DHC Ioan-Marius Piso, Dr. hab., prof. V. bostan, Dr., prof. A. Badea, Dr., conf. univ. N. Secrieru, Dr. M. Trusculescu, Drd. S. Candraman, Drd. A. Margarint, Drd. V. Melnic
În majoritatea țărilor Europene preocupările în domeniul tehnologiilor satelitare câștigă tot mai mult teren în cadrul centrelor universitare și de cercetare, atrăgând în sfera cercetării noi adepți. Rețeaua de stații terestre pentru comunicații satelitare devine o platforma pentru o cooperare mai strânsă, în special în rândul tinerilor cercetătoriDescarcă

Perspectivele cooperării Universității Tehnice a Moldovei cu Agenția Spațială Română în domeniul tehnologiilor satelitare

Autor: Acad. I. Bostan, dr., d.h.c. I.-M. Piso, dr. hab., prof. V. Bostan, dr. ing., prof. A. Badea, dr., conf. univ. N. Secrieru, dr. ing. G. V. Manciu
Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor spaţiale impune noi paradigme de cooperare la scara regională şi internaţională în domeniu.Descarcă

Optimizarea folosirii dioxidului de sulf în vinificație în calitate de soluţii decontaminante

Autor: Dr., conf. univ. Elena Chiriţa, Dr. hab., prof. univ. Rodica Sturza, Dr., conf. cercet. Ion Prida, Alla Krajevskaia, Antonina Ialovaia
Dioxidul de sulf, grație proprietăților sale unice de antioxidant și antiseptic, este unul din cele mai răspândite materiale auxiliare, utilizat practic la toate etapele de fabricare a vinurilor și a altor produse vinicole.Descarcă

Perfecționarea sistemelor de obţinere a biogazului

Autor: Dr. Victor Covaliov
Tehnologia de obţinere a biogazului este una dintre cele mai vechi şi cunoscute procese naturale de emisie a „gazului de mlaştină”.Descarcă

Tehnologii pentru intensificarea culturii mărului şi cireşului

Autor: Dr. hab., prof. univ. Valerian Balan
Printre obiectivele prioritare ale pomiculturii moderne la etapa actuală de dezvoltare economică se numără documentarea specialiştilor în materie de informaţii ştiinţifice, încadrarea lor cât mai deplină în actualitate, viziunea clară asupra evoluţiei proceselor de producţie, lupta consecventă pentru promovarea tehnologiilor diferenţiate.Descarcă

Deficiențe nutriționale de iod și strategii de eradicare

Autor: Dr. hab., prof. Rodica Sturza, Universitatea Tehnică a Moldovei
1. Cauzele carenţei de iod
La începutul mileniului III, în pofida progreselor înregistrate în diverse domenii ale activităţii umane, este atestată o situaţie îngrijorătoare în privinţa dezvoltării maladiilor nutriţionale la nivel mondial [1]. Printre cele mai larg răspândite carenţe nutriţionale, atât în ţările dezvoltate, cât şi în cele cu un nivel scăzut de dezvoltare a tehnologiilor alimentare şi a infrastructurii, se află insuficienţa aportului de iod alimentar [2].

Descarcă