Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Energetică

Un model nou de stabilire a tarifelor în energetică, economie și servicii

Autor: acad. Gh. Duca, acad. V. Postolati, dr. M. Tîrșu, cercet. șt. M. Grodețchi, m. c. A. Stratan, cercet. șt. Tatiana Gutium
Economia este una dintre cele mai complexe sisteme coerente în care decurg diverse procese și are loc interconexiunea subsistemelor funcționale.Descarcă

Tendințele funcționării sistemului energetic și securitatea energetică

Autor: Dr. hab. Vladimir Berzan, Dr. Elena Bîcova, Acad. Vitalii Postolati, Mihail Grodețchii, Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Securitatea energetică este influenţată de factori externi şi interni. Multitudinea lor creează dificultăţi pentru estimarea şi monitorizarea evoluţiei securităţii energetice curente, inclusiv în vederea elaborării unor măsuri argumentate pentru sporirea siguranţei alimentării cu energie a economiei şi consumatorilor din ţară.
Descarcă

Энергоэффективная переработка амортизированных шин в альтернативное топливо

Autor: Канд. техн. наук, доцент, В. П. Клюс, Институт возобновляемой энергетики НАН Украины (г. Киев)
Одним из способов переработки амортизированных шин, резиновых отходов является пиролиз. В результате пиролиза получаются вещества, напоминающие продукты крекинга нефти.
Descarcă

Gazoductul Iaşi-Ungheni şi importanţa acestuia pentru Republica Moldova

Autor: MSc, cercetător ştiinţific, Natalia Timofte
Lansarea lucrărilor de construcţie a conductei de transport al gazelor naturale Iaşi-Ungheni reprezintă pentru Republica Moldova un pas mare pe calea integrării europene. Proiectul respectiv va avea efecte semnificative asupra pieţei de gaze şi a sectorului energetic în întregime, dar şi asupra economiei şi politicii naţionale.
Descarcă

Utilizarea surselor regenerabile de energie – eoliană, hidraulică şi solară

Autor: Academician Ion Bostan, Dr. hab., prof.univ. Valeriu Dulgheru, Dr., prof. univ. Ion Sobor, Dr., conf. univ. Viorel Bostan, Dr., conf. univ. Anatol Sochirean
Schimbările tehnologice afectează fundamental aranjamentele noastre etice şi sociale, echilibrul ecologic al Terrei. Trei tehnologii noi, care se dezvoltă rapid – energiile regenerabile, ingineria genetică şi comunicarea globală, astăzi au potenţialul de a crea o distribuţie mai uniformă a sănătăţii globale, afirmă Freeman Dyson de la Universitatea din Oxford. Sectorul energetic tradiţional se confruntă cu două probleme majore – criza energetică şi impactul asupra mediului.Descarcă

Contribuţii la monitorizarea radioactivităţii mediului

Autor: dr. hab. Ion Bahnarel, director general dr. Liubov Coreţchi, şef de laborator, Centrul Naţional de Sănătate Publică
Radioactivitatea mediului este reprezentată de radiaţia cosmică, radiaţia gama-terestră, radioactivitatea apei şi a produselor alimentare, precum şi de unele gaze radioactive: radonul, toronul etc. exhalate din scoarţa terestră, radiaţia provenită de la radionuclizii tehnogeni igienic semnificativi (137Cs, 90Sr) ca urmare a testărilor armelor nucleare şi a accidentelor de la centralele atomo-electrice (CAE), de exemplu accidentul de la Cernobîl.
Descarcă

Propunerile Academiei de Ştiinţe a Moldovei privind eficientizarea sectorului energetic

Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
1. Generalităţi
Estimarea situaţiei curente în complexul energetic al Republicii Moldova a fost realizată în baza utilizării a circa 60 indicatori care în ansamblu caracterizează nivelul securităţii energetice a ţării.
S-au examinat următoarele probleme:
• asigurarea cu resurse de combustibil;
• acoperirea balanţei consumului intern de energie electrică;
• producerea energiei termice în volume solicitate de către consumatori;Descarcă