Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Constantin Stere la 150 ani de la naștere

Constantin Stere – Oscar Wilde: conjugând preceptele artei

Autor: Dr. Lidia Troianowski
În unul dintre aforismele sale perspicace și memorabile, eseistul T. Chelariu consemna: „Există oameni cărora le rămâi recunoscător numai pentru faptul că sunt ori că au fost. Simpla lor prezență între noi, simpla amintire pe care ne-o lasă ei răscumpără toate păcatele lumii”. [1]. Se pare că aceste idei sunt pe măsura a două personalități eminente, Constantin Stere și Oscar Wilde, și, simultan, deconspiră pluridimensionalitatea meritelor acestora pentru tezaurul spiritual universal.Descarcă

Publicistica: între doctrinarism și proza de idei

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
E lesne de regăsit fervoarea epică din În ajunul revoluției în publicistica lui Constantin Stere, numai că aici ea se înfățișează sub forma mai puțin deghizată sau „trucată” a nudității faptelor, a „glasului lor”, după cum contesta memorabil Eugen Ionescu.Descarcă

Romanul lui Stere între paradigma modernistă și postmodernistă

Autor: Dr.hab., prof.univ. Alexandru Burlacu
În perioada interbelică romanul are o evoluţie vertiginoasă. Căutările de gen iau amploare şi se diversifică. Este timpul când romanul românesc devine cu adevărat un gen proteic. Experimentări spectaculoase se efectuează în direcţii şi la niveluri diferite. În contextul dat, În preajma revoluţiei de Constantin Stere – din mai multe puncte de vedere – reprezintă o probă revelatorie.Descarcă

Învățămîntul juridic: de la Stere la noi

Autor: dr., conf.univ. Rodica Ciobanu
 Diversitatea problemelor la care se referă C. Stere în opera sa ne face să înţelegem importanţa şi actualitatea opiniilor expuse de autor, dar şi interesul de care a dat dovadă gânditorul român pentru procesele sociale ale contemporaneităţii. Deşi scrie despreDescarcă

Constantin Stere – deputat în Sfatul Țării al Basarabiei

Autor: Ion Negrei, cercetător ştiinţific
O misiune neașteptată, dar demult dorită. La 22 martie 1918, la Iași, se întrunea într-o ședință Consiliul de Miniștri al României la care participau și liderii basarabeni Ion Inculeț, președintele Sfatului Țării, Daniel Ciugureanu, prim-ministru al Republicii Democratice Moldovenești, și Pan Halippa, vicepreședintele Sfatului Țării.Descarcă

Ante-proiect de Constituție întocmit de secția de studii a Partidului țărănesc cu expunere de motive de C. Stere (fragment)*

Partidul țărănesc crede că numai o constituantă, ca o singură Adunare națională, liber aleasă de națiunea întreagă, sub toate garanțiile drepturilor și libertăților cetățenești, prin sufragiul universal, pe baza reprezentării proporționale, poate fi chemată să întocmească și să voteze constituția Regatului Român.Descarcă

Omagiu lui Constantin Stere la 150 de ani de la naștere

Autor: Academician Gheorghe Duca
Onorată asistență, Descarcă

Constantin Stere și viața lui ca un roman

Autor: Eugenia Tofan
Cu ocazia aniversării a 150 de ani de la naşterea lui Constantin Stere, Academia de Ştiinţe a Moldovei, în colaborare cu Academia Română, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău, dar şi alte instituţii cu profil istoric, juridic şi cultural, au organizat
o serie de evenimente.Descarcă