Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Științe sociale

Instrumente de identificare a autorilor şi de selectare a revistelor ştiinţifice

Autor: Liudmila Costin, Viorica Lupu, Vera Sobeţchi
Sistemul de cercetare ştiinţifică se află actualmente într-un continuu proces de redefinire şi reafirmare, date fiind condiţiile tehnologice, economice şi sociale mereu în schimbare ale erei informaţionale pe care o reflectă.Descarcă

Liderii în dinamica reprezentării sociale: premise

Autor: Dr., conf. univ. M. Şleahtiţchi
Intervenind, la 1961, în La psychanalyse, son image et son publique, cu prima definiție a reprezentărilor sociale, S. Moscovici arată că acestea constituie expresia unui „sistem de valori, de noțiuni și de practici relative la obiectele mediului social” [1, p. 43].Descarcă

Mass-media în relațiile cu politicul: concepte, funcții, teorii

Autor: Dr. hab. Aurelia Peru-Balan, drd. Eugenia Tofan
Presa și politicul sunt fenomene ce nu mai pot fi percepute separat. Presa monitorizează politicul, iar politicul încearcă să controleze și să facă ingerințe, deseori, în activitatea media, media fiind principala sursă de comunicare între politicieni și electorat.Descarcă

Părăsirea timpurie a sistemului educațional: factori și grupuri de risc

Autor: dr. hab. Olga Gagauz, dr. Mariana Buciuceanu-Vrabie, cercet. șt. Irina Pahomii
Studiile privind sărăcia și excluziunea socială demonstrează că nivelul de bunăstare al populației corelează direct cu nivelul de educație.Descarcă

Domeniul de vârf al psihologiei sociale contemporane

Autor: Dr. conf.univ. Mihai Şleahtițchi
Prin mijlocirea unor studii de sinteză publicate, ceva mai devreme, în mai multe reviste de specialitate [1], am atras atenţia asupra faptului că omenirea se mişcă – treptat, dar sigur – în direcţia unui viitor a cărui „scena” socială va fi dominată de jocul alternativelor, cugetul liber, diversitatea interpretărilor.Descarcă

Regionalizarea serviciilor spitalicești în opinia medicilor și a experților

Autor: Dr. Victor Mocanu, Ilie Volovei, Victor Volovei, Dr. Ion Mocanu
De la mijlocul anilor 1990, Republica Moldova a început să implementeze o serie de reforme importante care au avut drept scop îmbunătăţirea accesibilităţii şi calităţii serviciilor în vederea sporirii eficienţei şi performanţi sistemului sănătăţii.Descarcă

Nevoia de o altă psihologie socială

Autor: Dr. M. Sleahtitchi
Într-un studio publicat anterior [1], am arătat că ne mişcăm cu toții spre un viitor a cărui „scenă” socială va fi dominată de jocul alternativelor, cugetul liber, diversitatea interpretărilor.Descarcă

Situaţia demografică în Republica Moldova: trecut, prezent, viitor

Autor: Acad. Gheorghe Paladi, Dr. Olga Penina, Dr., conf. univ. Iurie Dondiuc
Situația demografică a Republicii Moldova s-a deteriorat profund începând cu prima jumătate a anilor ʼ90 ai secolului trecut, fiind rezultatul cumulat al evoluției natalității, mortalității și migrației populației.Descarcă

25 de propuneri pentru viitorul primar general al municipiului Chișinău

1. Sporirea nivelului de autonomie financiară prin identificarea unor modalități de suplimentare a veniturilor proprii care, fiind o sursă de venit adițională, va da posibilitate autorităților publice locale să finanțeze servicii de calitate.Descarcă