Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Premiul național 2015, 2016

Ontologia litarară a „marginii”: sfâșierile Basarabiei

Autor: Dr. hab. Andrei Țurcanu
În 1988, când am structurat volumul de poezii Cămașa lui Nessos, am inclus în final un ciclu care trebuia să sugereze sfârșitul coșmarului unui periplu prin universul malefic al Utopiei totalitare și o regăsire ontologică în primordiile unui spațiu fundamental. Ciclul se intitula Acasă.Descarcă

Managementul, o știință contemporană

Autor: Dr. hab., prof.univ. Constantin Ețco
În perioada de tranziție, după obținerea independenței de stat, standardele de viață în Republica Moldova s-au deteriorat vădit. Cea mai nefavorabilă situație în sectorul sanitar s-a înregistrat în anii 1996–2001.Descarcă

Metoda analitică de calcul al rezistenței pereților structurali de beton armat ai clădirilor la acțiuni seismice

Autor: Dr. hab. Anatolie Zolotcov
Dezvoltarea durabilă a unei ţări depinde de mulți factori, inclusiv de capacitatea de combatere a fenomenelor naturale periculoase. Republica Moldova este o ţară cu un nivel înalt al pericolelor naturale, cum ar fi: cutremure de pământ, inundații și subinundații, alunecări de teren, terenuri tasabile ș.a.Descarcă

Fundamentarea științifică și implementarea conceptului Noii Sănătăți Publice în Republica Moldova

Autor: Dr. hab., prof. univ. Ion Bahnarel, Dr. hab., conf. cercet. Liuba Corețchi, Dr. hab., prof. univ. Oleg Lozan, Dr. hab., prof. univ. Vasile Jovmir, Dr. hab., prof. cercet. Leonid Voloșciuc, Dr. hab., prof. cercet. Victoria Ivanov
Politica Naţională de Sănătate reprezintă un ansamblu de priorităţi şi direcţii de dezvoltare în domeniul sănătăţii, stabilite prin decizie politică pe termen de 15 ani, în scopul fortificării sănătăţii populaţiei şi reducerii inechităţilor între diferitele grupuri sociale şi regiuni ale ţării.Descarcă