Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 1 (60), 2021

EVENIMENT

Actul de curaj de a decide propriul destin

Autor: Acad. Ion Tighineanu
La o distanță istorică de 103 ani, Declarația Unirii Basarabiei cu România, „în puterea dreptului istoric și dreptului de neam” votată nominal deschis de Sfatul Țării pe data de 27 Martie 1918, a contribuit în mod decisiv la dezvoltarea acestei regiuni.

Grija de cultura națională – un continuu deziderat academic

Autor: Dr. hab. în studiul artelor și culturologie, dr. hab. în istorie Liliana Condraticova
Anul 2021 continuă să ne țină ostaticii pandemiei, care impune desfășurarea manifestărilor științifice și culturale exclusiv în mediul on-line.

Management în cercetare şi inovare

Asigurarea calității în domeniul cercetărilor de laborator prin aplicarea cerințelor tandardului ISO/IEC 17025:2017

Autor: Dr. Mihail Guzun, dr. Igor Cojocaru, cerc. șt. Viorica Botnaru
Integrarea europeană a Republicii Moldova poate fi facilitată prin alinierea organizațiilor, inclusiv ale celor din domeniul cercetării, la bunele practici recunoscute la nivel internațional, multe dintre ele fiind descrise în documentele elaborate de Organizația Internațională de Standardizare (ISO). Pentru activitățile de cercetare științifică realizate în laboratoare asemenea practici sunt descrise în standardul ISO/IEC 17025:2017 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”

Contextul global al accesului deschis la publicațiile științifice

Autor: Dr., conf. univ. Elena Railean
Managementul educațional al accesului deschis se referă la gestionarea datelor, preponderent a metadatelor, datelor mari și datelor deschise. Recent, provocările societale globale au fortificat această idee prin emergența unor modele și forme inovative ale accesului deschis.

Ştiinţe fizice

Detectarea stărilor bicuantice dintr-o cavitate surdă prin metoda ionizării stărilor atomice, utilizată în micromaser

Autor: Dr. Marina Ţurcan
Analiza problemei. Să considerăm un flux de atomi cu două niveluri care traversează o cavitate.

Ştiinţe biologice

Contribuții la cunoașterea buburuzelor (Coleoptera: Coccinellidae) din fauna Republicii Moldova

Autor: Dr., conf. cerc. Svetlana Bacal, dr. hab., conf. cerc. Galina Buşmachiu, Daniela Burduja
Buburuzele (mămăruțele), deși bine cunoscute de toți entomologii și nu numai, prezente atât în ecosistemele naturale, cât și în cele agricole, rămân până astăzi un grup puțin studiat în Republica Moldova.

Variabilitatea unor populații de lupoaie originare din China. Morfometria și identificarea raselor (I)

Autor: Acad., prof. univ., Maria Duca, dr. Ana Mutu (Calmîş), dr. Steliana Clapco, dr. Ina Bivol, masterand Chao Wang
Lupoaia (Orobanche cumana Wallr.) este o plantă angiospermă holoparazită care atacă floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) la nivelul sistemului radicular.

Optimizarea procedeului de prelucrare a deșeurilor industriei de bere și obținere din biomasa de levuri a preparatelor lipidice

Autor: Dr. Elena Tofan, dr. Natalia Chiseliţa, dr. Oleg Chiseliţă, dr. Alina Beşliu, dr. Nadejda Efremova, cerc. șt. stag. Ana Lozan, cerc. șt. stag. Marina Daniliș
Actualmente, în baza compușilor bioactivi microbieni se elaborează diferite preparate cu aplicare practică într-un șir de domenii.

Contribuții la studiul conținutului de metale grele în solurile din ecosistemul urban Bălți

Autor: Dr. Andrian Ţugulea, dr. hab., conf. univ. Constantin Bulimaga, doctoranda Anastasia Portarescu
Solul este una dintre cele mai importante resurse naturale. Spre deosebire de celelalte componente ale mediului înconjurător, solul are rolul unui nutrient biotic cu proprietăţi de absorbant, autopurificator şi neutralizator biologic al poluanţilor, mineralizator al reziduurilor organice.

Ştiinţe agricole

Influența diferitor procedee tehnologice asupra conținutului substanțelor biologic active la producerea vinului roșu sec din soi

Autor: Dr. hab., conf. univ. Nicolae Taran, dr. Boris Morari, dr. Olga Soldatenco
Vinul roșu este un produs alimentar ce se caracterizează printr-un conținut chimic valoros datorită trecerii în must din pieliță, semințe și ciorchini a unor cantități semnificative de substanțe fenolice care conferă băuturii importante proprietăți biochimice şi fiziologice.
Ediţie întreagă e AICI