Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 2 (65), 2022

EVENIMENT

Un imperativ al timpului: Platforma Europeană pentru Pace

Autor: Ion Tighineanu
Știința prin însuși esența ei edificatoare este o pavăză a păcii, progresul tehnico-științific aducând beneficii imense omenirii.

Familia academică, în creștere

Autor: Liliana Condraticova
La 8 iunie 2022, în sesiunea a II-a a Adunării Generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, cu o unanimitate de voturi, au fost aleși șapte membri de onoare ai AȘM.

Conferința științifică „Alexandru Marghiloman, artizan al Unirii Basarabiei cu România – un destin în istorie”

Autor: Liliana Condraticova
La 7 mai 2022, la Chişinău și-a ținut lucrările Conferința științifică „Alexandru Marghiloman, artizan al Unirii Basarabiei cu România – un destin în istorie”, desfășurată la Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice, în celebra sală istorică, unde la 27 martie 1918 membrii Sfatului Ţării au votat Unirea Basarabiei cu România.

Management în cercetare şi inovare

Raportul asupra stării științei din republica moldova în anul 2021 (sinteză)

Autor: Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei
În conformitate cu prevederile articolului 64 lit. d) şi articolului 68 lit. j) ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat) şi cu punctul 7 subpunctul 4) din Statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat de Adunarea Generală a AŞM prin Hotărârea nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 (cu modificările și completările ulterioare), în cadrul Sesiunii a X-a a Adunării Generale a AŞM din 12 mai 2022 a fost audiat Raportul asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2021, prezentat de academicianul Ion Tighineanu, președinte al AŞM. Raportul a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a AȘM nr. X/1 și publicat integral pe pagina web a AȘM [1], varianta de față reprezentând sinteza acestuia [2].

Raportul privind activitatea Academiei de Știinţe a Moldovei în anul 2021 (sinteză)

Autor: Liliana Condraticova
În conformitate cu prevederile articolului 64 lit. d) şi articolului 68 lit. j) ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat) şi cu punctul 7 subpunctul 4) din Statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat de Adunarea Generală a AŞM prin Hotărârea nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 (cu modificările și completările ulterioare), în cadrul Sesiunii a X-a a Adunării Generale a AŞM din 12 mai 2022 a fost audiat Raportul asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2021, prezentat de academicianul Ion Tighineanu, președinte al AŞM.

Ştiinţe inginereşti şi tehnologice

Determinarea parametrilor tehnici optimi la uscarea prin convecție și cu aplicarea microundelor în procesul deshidratării piersi

Autor: Vitali Vișanu, Natalia Țilsinscaia, Adelina Dodon, Mihail Balan, Mihail Melenciuc
Dezvoltarea dinamică a industriei alimentare se desfășoară pe baza schimbărilor profunde în tehnologii și tehnică, precum și a unor ample investigații științifice.

Caracteristicile calității iaurtului din amestec de lapte de capră și de vacă

Autor: Tatiana Cușmenco, Viorica Bulgaru, Elisaveta Sandulachi, Artur Macari
Calitățile și proprietățile laptelui de vacă sunt cunoscute, iar iaurtul obținut din acesta este cel mai consumat în lume.

Ştiinţe biologice

Factori de transcripție implicați în răspunsul florii-soarelui la acțiunea lupoiaei

Autor: Maria Duca, Rodica Martea, Angela Port, Steliana Clapco
De-a lungul evoluției, regnul vegetal a dezvoltat o varietate de sisteme și mecanisme generale și specifice de protecție la acțiunea stresului biotic și abiotic.

Ştiinţe medicale

Semnificația stafilococului meticilino-rezistent în dezvoltarea infecțiilor septice (pe modelul inflamațiilor/distrucțiilor pulm

Autor: Diana Buga, Viorel Prisacari
Printre agenții microbieni care cauzează infecții septice un rol important în structura etiologică joacă bacteriile din genul Staphylococcus.

Diagnosticul refluxului vezicoureteral la copii (sinteza literaturii)

Autor: Victor Roller
Patologia renourinară la copii este în continuă creștere, severitatea bolii fiind influențată de asocierea infecției, a unui traumatism recent sau de un diagnostic tardiv și eronat.
Ediţie întreagă e AICI