Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 1 (68), 2023

EVENIMENT

Consiliul Științific Internațional – o voce globală a științei

Autor: Ion Tighineanu
Consiliul Științific Internațional (ISC – International Science Council) reunește peste 230 de organizații din domeniul științelor naturii și științelor sociale și umaniste, inclusiv uniuni și asociații internaționale, precum și organizații științifice naționale și regionale, cum ar fi academii și consilii de cercetare.

Management în cercetare şi inovare

Misiunea de a contribui la dezvoltarea Republicii Moldova. Cronica manifestărilor organizate de AȘM, aprilie 2019 – martie 2023

Autor: Liliana Condraticova
Argument. Reforma inițiată prin Legea nr. 190 din 21.09.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative și realizată în contextul punerii în aplicare a Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016–2020 a inclus o serie de schimbări pentru mai multe structuri din diverse domenii de interes public, implicit domeniul de cercetare și inovare.

Ştiinţe biologice

Diversitatea și ecologia speciilor de mamifere din Rezervația științifică „Pădurea Domnească”

Autor: Victoria Nistreanu, Victor Sitnic, Anatolie Savin, Alina Larion, Vladislav Caldari, Victoria Burlacu
Rezervaţia științifică ,,Pădurea Domnească” a fost fondată la 2 iulie 1993, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, cu scopul păstrării celui mai reprezentativ complex natural silvic de luncă şi de mlaștini situat în sectorul de mijloc al râului Prut, conservării şi regenerării speciilor rare de plante şi animale, redresării ecologice şi restabilirii biodiversităţii ecosistemelor de luncă.

Ştiinţe medicale

Problema infecțiilor nosocomiale cu Staphylococcus meticilino-rezistent și Acinetobacter (Sinteza literaturii)

Autor: Viorel Prisacari
Infecțiile nosocomiale (IN), numite și infecții asociate asistenței medicale (IAAM), constituie actualmente o problemă majoră, tot mai stringentă, atât medicală, cât și socioeconomică, în legătură cu creșterea incidenței, dezvoltarea formelor clinice severe, letalitatea înaltă, impactul medical, economic și moral semnificativ al acestora [1-8].

Evoluția tratamentului chirurgical in maladia Hirschsprung la copii

Autor: Andrei Draganel, Veaceslav Boian, Olesea Utchina
Megacolonul congenital, cunoscut și ca maladia Hirschsprung (MH), este o afecțiune congenitală cu o simptomatologie de cele mai multe ori nespecifică, având drept consecință un diagnostic pozitiv tardiv.

Un caz de colangită biliară primară – abordări diagnostice și de tratament

Autor: Ana Fița, Elina Berliba, Eugen Tcaciuc, Angela Peltec, Tatiana Burda
Colangita biliară primară (CBP) este o boală hepatică colestatică, autoimună, caracterizată prin evoluție progresivă lentă a colestaze, reactivitate serologică la anticorpii antimitocondriali (AMA) sau antinucleari specifici (ANA), însoțită de dovezi histologice de colangită cronică nesupurată, granulomatoasă, limfocitară a căilor biliare mici [1; 2].

Ştiinţe agricole

Particularitățile morfoproductive ale hibrizilor F1 obținuți de la incrucișările interrasiale de găini cu subrasa Gat golaș mold

Autor: Tatiana Lupolov, Igor Petcu
Provocările climatice condiționează piața autohtonă a produselor alimentare de origine animală să păstreze diversitatea existentă a raselor locale de animale și păsări, care posedă un grad mai înalt de adaptabilitate la condițiile de mediu și exploatare, sunt mai rezistente la îmbolnăviri și au o viabilitate mai mare.

Studiul comparativ al utilizării chitosanului la limpezirea mustului cu substanțele de cleire tradiționale

Autor: Silvia Nemțeanu
Calitatea mustului de struguri este determinată de conținutul în el a trei compuși de bază, care ulterior influențează asupra calității viitorului vin, și anume: conținutul de burbă, compușii fenolici și concentrația oxigenului dizolvat în must [1].

Ştiinţe economice

Analiza metodelor de evaluare a competitivității intreprinderii

Autor: Serghei Mogildea
Formarea piețelor teritoriale, sectoriale complică semnificativ activitatea subiecților economici, inclusiva întreprinderilor.

Ştiinţe juridice

Norme speciale privind colaborarea făptuitorului cu organul de urmărire penală la investigarea infracţiunilor de criminalitate o

Autor: Maxim Gropa
Reieșind din prevederile art. 1 din Codul de procedură penală, stabilim că procesul penal are ca scop protejarea persoanei, societății și statului de infracțiuni, precum și protejarea persoanei și societății de faptele ilegale ale persoanelor cu funcții de răspundere în activitatea lor legată de cercetarea infracțiunilor presupuse sau săvârșite, astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală și condamnată [1].
Ediţie întreagă e AICI