Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 2 (69), 2023

EVENIMENT

Academia Română și Academia de Științe a Moldovei: noi perspective de colaborare

Autor: Ion Tighineanu
În schimbul de mesaje pe care l-am avut la începutul anului 2023 cu academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, ambii am accentuat necesitatea fortificării punților de colaborare între cele mai înalte foruri de activitate științifică și culturală din România și Republica Moldova – Academia Română și Academia de Științe a Moldovei.

Școala de vară „Calea către descoperiri științifice”

Autor: Tudor Braniște
Promovarea activităților de cercetare științifică în rândurile elevilor și studenților este indispensabilă în era tehnologiilor avansate.

Știința și cultura pe calea integrării europene. Cronica evenimentelor (aprilie–iunie 2023)

Autor: Liliana Condraticova
Vechiul dicton al lui Aristotel „Ştiinţa şi arta evoluează datorită experienţei” își actualizează mereu semnificația, fiind valabil și astăzi pentru orice segment al cunoașterii și al mediatizării acesteia.

30 de ani de la evenimentul ce a anunțat vocația occidentală a științei moldovenești – congresul Academiei Româno-Americane

Autor: Tatiana Rotaru
După declararea independenței Republicii Moldova, societatea manifesta un interes enorm pentru știința și cultura occidentală. În vara anului 1991, la București a avut loc un for științific al Academiei Româno-Americane, la care a participat și o delegație de cercetători de dincoace de Prut condusă de acad. Andrei Andrieș, președintele Academiei de Științe a Moldovei (AȘM).

Lumea văzută de pe Argeş în sus (cu ochii unui matematician)

Autor: Gheorghe Păun
Cunoscătorii în ale literaturii şi psihologiei susţin că orice roman, indiferent de subiect, este autobiografic.

Management în cercetare şi inovare

Spațiul European de Cercetare: oportunităţi de modernizare a sistemului de cercetare-dezvoltare al Republicii Moldova

Autor: Victoria Lisnic
Spațiul European de Cercetare (SEC) este rezultatul unui proces îndelungat.

Coleopterele saproxilice din rezervațiile științifice „Plaiul fagului”, „Pădurea domnească” și „Prutul de jos” la prima mențiune

Autor: Svetlana Bacal
Coleopterele saproxilice sunt un grup dominant al ecosistemelor silvice. Acestea descompun lemnul mort, repunându-l în circuitul natural [1; 2] și sunt o sursă trofică valoroasă pentru unele nevertebrate și vertebrate [3]. Impactul antropic și schimbările climatice se răsfrâng negativ asupra ecosistemelor forestiere [4], iar coleopterele saproxilice sunt tot mai amenințate în ultimii ani și în urma extragerii lemnului mort din ecosistemele forestiere și tăierii arborilor bătrâni scorburoși.

Ştiinţe biologice

Structura comunităților de zoobentos din lacurile de acumulare Dubăsari și Cuciurgan în baza clasificării zoogeografice

Autor: Serghei Filipenco
Actualmente, la baza principiului zonării zoogeografice stau particularitățile de distribuție a nevertebratelor și a plantelor terestre.

Evaluarea potenţialului impact al schimbărilor climatice asupra unor agenți patogeni ai florii-soarelui

Autor: Maria Duca, Ina Bivol
Schimbările climatice, de rând cu globalizarea piețelor, a producției de semințe și de material săditor, au un impact considerabil asupra sectorului agrar.

Pocedee inovative de cultivare a micromicetelor Fusarium gibbosum CNMC FD 12 și Rhizopus arrhizus CNMC FD 03

Autor: Alexandra Ciloci, Steliana Clapco, Elena Dvornina, Svetlana Labliuc
Hidrolazele microbiene sunt enzime industriale deosebit de importante, ponderea acestora printre enzimele
utilizate în diverse procese tehnologice constituind cca 75 %.
Ediţie întreagă e AICI