Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 1 (6), 2007

EVENIMENT

Ordinul “Socrate” conferit unui savant moldovean de excepţie

Comitetul de nominalizare al Asambleei Europene de Business (EBA, Oxford, Marea Britanie) i-a conferit academicianului Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, distincţia internaţională – „Ordinul Socrate” - pentru contribuţie personală la dezvoltarea intelectuală a societăţii contemporane. Această decoraţie simbolizează cea mai înaltă recunoştinţă a performanţelor atinse de un savant în domeniul de activitate profesională.

Alocuţiunea Domnului Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, la Asambleea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Astăzi, dumneavoastră aveţi a realiza o muncă mare. Dumneavoastră apreciaţi calea parcursă într-un an. Vi s-a prezentat un raport detaliat al conducerii alese de dumneavoastră, în care sunt trasate noi repere strategice. Atmosfera în care se desfăşoară acţiunea de astăzi, transparenţa şi reprezentativitatea Asambleei însăşi constituie, desigur, un mare pas înainte.

Surse energetice din biomasă

Autor: Tatiana Rotaru
Pentru a cincea oară a avut loc şedinţa de lucru a Clubului Naţional Parteneriat „Ştiinţă şi Business”, fondat în anul trecut de Asociaţia de Cercetare (MRDA) în cooperare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Agenţia pentru Ino vare şi Transfer Tehnologic a A.Ş.M. (AITT) cu susţinerea Fundaţiei SUA de Cercetări Civile şi Dezvoltare (CRDF), în cadrul Programului pentru dezvoltarea antreprenoriatului în sectorul tehnicoştiinţific „Science & Technology Entrepreneurship Program” (STEP).

Realizări şi obiective

Cercetarea şi Inovarea – două imperative de interes public major pentru dezvoltarea ţării

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Preşedinte al A.Ş.M.
A trecut în istorie un an de activitate, marcat de jubileul de 60 ani de la fondarea primelor instituţii academice în Republica Moldova. Acest eveniment are o mare importanţă pentru comunitatea ştiinţifică din ţară. Susţinerea permanentă din partea Preşedintelui şi a Guvernului ne-a permis să renovăm edificiile A.Ş., astfel încât să creăm o atmosferă solemnă, de sărbătoare, cu totul deosebită.

Activitatea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale obţinute în sfera

Autor: M. c. Boris Găină, Secretar ştiinţific general al A.Ş.M.
Conceptul raportului constituie prezentarea succintă, analitică şi sistematică a rezultatelor ştiinţifice principale obţinute în sfera ştiinţei pe parcursul anului 2007. Realizarea lor a avut loc în condiţiile ascendente ale rolului Academiei de Ştiinţe a Moldovei în adoptarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării.

Finanţarea ştiinţei

Finanţarea ştiinţei şi valorificarea mijloacelor publice în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2006 Raportul CSŞDT

Autor: Acad. T. Furdui, Prim-vicepreşedinte al A.Ş.M.
Repartizarea alocaţiilor bugetare pe programe de stat (mii lei)

Studiul artelor şi culturologie

Coloana de rezistenţă a spiritualităţii autohtone şi universale

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Preşedinte al A.Ş.M.
Dotat cu un gust artistic rafi nat, cu un simţ înnăscut al armoniei, o cunoaştere perfectă a gândirii muzicale, posesor al unei culturi şi inteligenţe rarisime, academicianul, compozitorul Eugen Doga de-a lungul anilor a reuşit să creeze un şir de opere de valoare, care s-au impus nu numai în plan naţional, ci şi în Universalitate, ducând faima Moldovei şi valorile ei autentice pe toate meridianele lumii.

Балет – кантата во славу Михая Эминеску

Autor: С. Пожар
Среди обширной молдавской эминесчианы, включающей около 300 самых разнообразных произведений более 60 авторов, имя Евгения Доги стоит особняком. Лауреат многих престижных премий, народный артист Молдовы и Советского Союза, академик, получивший медаль “Человек второго тысячелетия” от Американского биографического исследовательского института и включенный во многие словари мира, он за 35 последних лет не раз обращался к лире Михая Эминеску.

Teologie şi religie

Identitatea spirituală şi rolul ei în contextul actual al Republicii Moldova

Autor: Prot. Pavel Borşevschi, doctor în teologie
O particularitate definitorie a Republicii Moldova este omogenitatea confesională. 92% din populaţia R.M. se identifi că spiritual cu ortodoxia, ceea ce constituie un factor stabilizator care cimentează societatea. În pofi da faptului că suntem de etnii diferite, vorbim limbi diferite, avem culturi diferite, religia ortodoxă şi apartenenţa la aceeaşi Biserică ne uneşte

Portret

Academicianul Gheorghe Duca – Omul cel nou al Imperiului Veşnic

Autor: Dr. hab. Dragoş Vicol
UNICUL IMPERIU VEŞNIC ESTE ACADEMIA Academicianul Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ajuns în acest sfârşit de faur mirifi c la 55 de ani, trăieşte astăzi sentimentul preaplinului ştiinţifi c, al împăcării cu sine şi cu Dumnezeu. Întreaga viaţă a avut un singur dor – Academia de Ştiinţe a Moldovei –, dor pe care l-a visat de atâtea ori, spre care a tins în permanenţă, de care s-a apropiat ca de un tezaur neprecupeţit.
Ediţie întreagă e AICI