Akademos - Revist�? de știinţ�?, inovare, cultur�? şi art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr.2 (61), 2021

Aniversări

O sinteză excelentă: istoricul italian Francesco Guida despre România secolului al XX-lea

Autor: Dr. hab., prof. univ. Anatol Petrencu
Monografia lui Francesco Guida România în secolul XX (traducere din italiană de Dragoș Cojocaru) reprezintă o sinteză a istoriei României, care depășește puțin cadrul cronologic înscris în titlu lucrării.

Un creator pe planul spațiului și al timpului. Academicianul Gheorghe MUSTEA la 70 de ani

„Nimic nu apare din nimic și nu dispare fără urmă”, spune o lege a universului.

Exponent emblematic al științei și practicii medicale. Academicianul Eva GUDUMAC la 80 de ani

Promotor temerar al progresului în medicină și în special în chirurgia pediatrică, suflet ales, îmbrățișând o dragoste nemărginită pentru copii şi o compasiune enormă pentru durerea lor, chip rafinat, ținută elegantă, Eva Gudumac este percepută de-a lungul deceniilor drept un exponent emblematic al științei și practicii medicale moldovenești.

La interferența chimiei, biotehnologiei și medicinei. Academicianul Aurelian GULEA la 75 de ani

În ziua de 28 mai 2021 comunitatea științifico-didactică l-a omagiat pe academicianul Aurelian Gulea, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, cu prilejul celei de-a 75-a aniversări, un bun pretext pentru a trece în revistă principalele jaloane ale vieții și activității sale.

Fondatorul școlii științifice de medicină alternativă și complementară. Academicianul Victor LACUSTA la 70 de ani

Viitorul distins medic și savant Victor Lacusta s-a născut la 5 iunie 1951 în or. Bălți, fiind al patrulea copil din cei șase ai Irinei și Nicolai Lacusta, familie de muncitori. După absolvirea școlii medii își continuă studiile la Facultatea de Pediatrie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (1969–1974).

O contribuție multilaterală la dezvoltarea științelor agricole. Membrul corespondent Mihail VRONSCHIH la 80 de ani

La 25 iunie 2021 s-au împlinit 80 ani din ziua naşterii şi 60 ani de activitate ştiinţifico-didactică şi de producere a membrului corespondent Mihail Vronschih.

Noutăţi editoriale

Credința, într-o armonie deplină cu Rațiunea

Autor: Acad. Gheorghe Ghidirim, dr., conf. univ. Victoria Cereş, dr., conf. cerc. Ala Suman
Apariția masivului volum de 973 de pagini (format mare) Dicționarul Savanții Lumii Cred în Dumnezeu este dedicată, precum se specifică în deschiderea lui, ,,Sărbătoririi Primului Centenar al Marii Reuniri a Românilor: 1918–2018”.

Comuna Izvoare, evocată de triumviratul academic Capcelea

Autor: Dr. Ion Valer Xenofontov
Pornind de la afirmațiile marelui Nicolae Iorga, că nu putem avea un tablou complex al spațiului românesc fără a cunoaște istoria fiecărei localități, monografia Comuna Izvoare (Florești): istorie și actualitate se înscrie armonios atât în dimensiunea ideaticii cognitive, cât și a celei simbolice.
Ediţie întreagă e AICI