Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe geonomice

Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova la riscul ploilor torenţiale şi consecinţele acestora

Autor: M. c. Maria Nedealcov, cercet. şt. Galina Mîndru
În Republica Moldova principalele riscuri naturale ce se manifestă prin frecvenţă şi intensitate sporită şi au impact semnificativ asupra societăţii şi mediului natural sunt ploile torenţiale, inundaţiile declanşate de ele şi alunecările de teren.