Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr.2(57)2020

Stări staționare ale laserului cu mediu activ puncte cuantice cu feedback optic
Autor: Conferențiar universitar Spiridon Rusu, Eugeniu Grigoriev, profesor universitar Vasile Tronciu
Flora și vegetația Republicii Moldova în contextul impacturilor naturale și antropice
Autor: Dr. hab., prof. cercet. Gheorghe Postolache, dr., conf. Veaceslav Ghendov
Resurse genetice de rezistenţă a florii-soarelui la lupoaie în contextul conservării biodiversităţii
Autor: Dr. Steliana Clapco, dr. Ion GÎSCĂ, dr. Aliona CUCEREAVÎI, acad. Maria DUCA
Insecte invazive înregistrate în ultimii 20 de ani pe teritoriul republicii Moldova
Autor: Dr., conf. cercet. Svetlana BACAL, dr. hab., conf. cercet. Galina BUȘMACHIU, dr., conf. cercet. Livia CALESTRU, dr., conf. cercet. Irina MIHAILOV
Analiza indicilor structurali cu privire la rețeaua de drumuri în Republica Moldova
Autor: Drd. Vitalie Mamot, dr., conf. univ. Elena Sochircă
Cartografierea securității alimentare a Republicii Moldova
Autor: Dr., conf. univ. Maria Oleiniuc
Valoarea pedagogică a principiului meritologic
Autor: Dr. hab., prof. univ. Tatiana Callo
Prima experiență de învățământ on-line la Catedra de Neurologie nr. 1 al USMF „Nicolae Testemițanu”: perspectiva studenților
Autor: Drd. Olga GAVRILIUC, dr. hab., prof. univ. Ion MOLDOVANU, dr. hab., prof. univ. Vitalie LISNIC, dr., conf. univ. Marina SANGHELI, dr., conf. univ. Elena MANOLE, drd. Pavel GAVRILIUC, dr. Oxana GROSU, drd. Victoria SIMON, drd. Evelina GHERGHELIU, drd. Victoria DUCA, cercet. șt. Paula FALA, drd. Alexandru ANDRUȘCA, dr. hab., prof. univ. Mihail GAVRILIUC
Expedițiile etnografice și importanța lor în dezvoltarea artizanatului din RSS Moldovenească
Autor: Dr. hab. Liliana Condraticova, drd. Tatiana Bujorean, drd. Marina Cercașin, drd. Alina Tocarciuc
O valoroasă contribuție în genetica vegetală
Autor: M. c. Andrei PALII, dr. hab., prof. cercet. Galina LU PAȘCU
Sfera erosului în narațiuni
Autor: Acad. Mihai CIMPOI