Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr.4 (59) 2020

Noaptea Cercetătorilor Europeni – MODERNight-2020 – marcată de Academia de Științe a Moldovei
Autor: M. c. Svetlana Cojocaru, dr. hab. Liliana Condraticova, Lidia Vîrțan
Profilul calitativ al biscuiților Macarons fabricați cu adaos de șrot de nucă
Autor: Dr. Carolina Geosu, dr., conf. univ. Rodica Siminiuc, dr., conf. univ. Eugenia Covaliov, dr. Olga Gutium, dr., conf. univ. Vladislav Reșitca, dr., prof. univ. Olga Deseatnicova
Estimarea numărului zilelor uscate la nivel topoclimatic
Autor: M. c. Maria Nedealcov, drd. Viorica Țurcanu
Fauna de vertebrate terestre a zonei Horești-Rezeni din centrul Republicii Moldova
Autor: Dr., conf. cercet. Victoria Nistreanu, dr., conf. cercet. Anatolie Savin, dr., conf. cercet. Alina Larion, dr., conf. cercet. Vladimir Țurcan, dr., conf. cercet. Veaceslav Sitnic, Natalia Caraman, Silvia Ursul, dr. Vitalie Ajder, Vladislav Caldari
Contribuții la stabilirea parametrilor mineralogici ai solurilor brune pentru specificarea genezei și clasificării lor
Autor: Dr., cercet. șt. principal Vasilii Alexeev, dr., conf. cercet. Vladimir Filipciuc
Învățăturile isihaste ale lui Neagoe Basarab
Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Bobână
Istoricii Unirii
Autor: Dr. Ion Valer Xenofontov
Emil Racoviță – fragmente din epopeea Sudului
Autor: Dr., cercet. științ. gradul III Amalia Drăgulănescu
Costumul nupțial și sursele sale de cercetare
Autor: Drd. Marina Cercașin
Timpurile și anotimpurile lui Sergiu Cuciuc
Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
Omagiu distinsului profesor Nicolae Mătcaș
Autor: Dr., conf. univ. Aliona Zgardan-Crudu
Labirinturile comunicării televizuale
Autor: M. c. Victor Moraru
Verde de Japca
Autor: Dr. Iulia Malcoci
Un monument al prieteniei
Autor: M. c. Nicolae Dabija