Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Institutul de Fizică Aplicată: 50 de ani în serviciul Moldovei şi ştiinţei mondiale

Autor: Acad. Mircea Bologa, acad. Leonid Culiuc, m. c. Alexandr Dikusar
Crearea şi dezvoltarea ulterioară a Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei sunt strâns legate de fondatorul şi primul său director Boris Lazarenco – academician, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar
Descarcă

Nanotehnologiile şi lumea miraculoasă a metamaterialelor

Autor: Membru corespondent al AŞM Anatolie Sidorenko, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM
În Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” se dezvoltă câteva direcţii ştiinţifice noi şi extrem de promiţătoare:
- elaborarea tehnologiilor de producere a nanostructurilor şi metamaterialelor, precum şi cercetarea proprietăţilor lor neobişnuite…
Descarcă

Comunicarea optică bazată pe haos cu ajutorul laserelor semiconductoare cu cavitate de aer

Autor: Masterand Ana Sanduţa, Dr. S.S. Rusu, Dr. hab. V.Z. Tronciu, Universitatea Tehnică a Moldovei
Astăzi este dificil să ne imaginăm viaţa fără computere personale, fără internet, comunicare optică, imprimante laser, display etc. În toate aplicaţiile enumerate mai sus este nevoie de un dispozitiv care emite lumina, numit laser.
Descarcă

Interferenţa luminii împrăştiate de două puncte cuantice

Autor: Sergiu Cârlig, Dr. hab. Mihai A. Macovei, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Fenomenul interferenţei, pus în evidenţă în optică încă la începutul secolului al XIX-lea de către Young, a jucat un rol important pentru înţelegerea naturii luminii. Dacă lumina este incidentă pe două fante separate spaţial, atunci pe un ecran plasat perpendicular pe direcţia de propagare a luminii se va observa o secvenţă de franje luminoase şi întunecate.
Descarcă

Dispozitive mecatronice, tehnologii industriale şi satelitare

Autor: Acad. Ion Bostan, Dr.hab., prof. univ. Valeriu Dulgheru, Dr., conf. univ. Nicolae Secrieru, Dr., conf. univ. Viorel Bostan, Dr., conf. univ. Anatolie Sochirean, Drd. Sergiu Candraman, Drd. Sergiu Gangan, Drd. Andrei Margarint, Drd. Sergiu Griţcov
Un aspect indispensabil al existenţei zilnice umane devin tehnologiile spaţiale. Acestui domeniu i se acordă o atenţie deosebită în strategia europeană de dezvoltare până în anul 2020.
Descarcă

Sisteme pentru valorificarea energiilor regenerabile

Autor: Acad. Ion Bostan, Dr. hab., prof. univ. Valeriu Dulgheru, Dr., conf. univ. Viorel Bostan, Dr., conf.univ. Anatolie Sochirean, Drd. Radu Crudu, Drd. Marin Guţu, Drd. Gavril Porcescu, Universitatea Tehnică a Moldovei
Una dintre cele mai mari provocări ale secolului XXI este asigurarea accesului fiecărui cetăţean al Planetei la energia nonpoluantă, durabilă, ceea ce, conform Comisiei ONU, înseamnă o dezvoltare care satisface necesităţile prezentului, fără a compromite capacităţile viitoarelor generaţii să îşi satisfacă propriile necesităţi.
Descarcă

Intensificarea fitochimică a emisiei biohidrogenului în procesele de fermentare anaerobă a biomasei

Autor: Dr. Victor Covaliov, Acad. Gheorghe Duca, Dr.hab. Valentin Bobeică, Dr. Olga Covaliova
Problema obţinerii şi utilizării gazului hidrogen (H2) ca agent energetic regenerabil constituie o preocupare de vârf a specialiştilor din multe domenii în contextul soluţionării componentei fundamentale, ecologo-economice, a dezvoltării durabile – trecerea la surse regenerabile de energie. Problema energeticii bazate pe hidrogen mai este şi una controversată şi foarte dificilă.
Descarcă

Condensarea boseeinstein a polaritonilor excitonici în microcavităţi

Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco, Dr. Igor Podlesnîi
Informaţia din acest articol se bazează pe raportul prezentat de unul dintre coautori (S. Moscalenco) la seminarul ştiinţific consacrat problemelor fundamentale ale fizicii stării condensate, care a avut loc la 26 septembrie 2013 în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Raportul a fost extins, completat şi adaptat la rigorile unei reviste ştiinţifice şi este semnat de doi autori.
Descarcă

Tehnici software de simulare dinamică a calităţii apei în sistemele de tip „râu”

Autor: Drd., lector superior Galina Marusic, Universitatea Tehnică a Moldovei
Sistemele acvatice de tip „râu” reprezintă o componentă importantă pentru existenţa, activitatea şi dezvoltarea umană. Aducerea şi menţinerea calităţii apei la o stare foarte bună este scopul primordial al Directivei Cadru Apă 2000/60/EC, aprobată de către Comisia Europeană.
Descarcă

Acad. Vsevolod Moscalenco şi supremaţia în timp a cercetărilor sale

Autor: Dr. hab., prof. univ. Maria Palistrant, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Pe 26 septembrie curent, iluştrii fizicieni teoreticieni, fraţii Vsevolod şi Sveatoslav Moscalenco, au consemnat 85 de ani de la naştere. Dragii noştri colegi, vă felicităm, vă dorim mulţi ani înainte şi mari succese pe tărâmul fizicii! Descarcă