Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Aportul ingineriei Republicii Moldova în dezvoltarea tehnicii și tehnologiilor moderne (II)

Autor: Acad. Ion Bostan
Evoluția științelor inginerești în Republica Moldova în perioada 1970–1990 este marcată de extinderea tematicii investigațiilor științifice.Descarcă

Avantajele excepţionale ale transmisiilor precesionale în contextul dezvoltării „transmisiilor moleculare”, nominalizate cu Prem

Autor: Acad. Ion Bostan
Cel mai reprezentativ exemplu al traseului evolutiv de la imaginaţia fantastică la tehnologii şi aplicaţii reale în domeniul ingineriei poate fi considerat „Hiperboloidul inginerului Garin” descris în romanul ştiinţifico-fantastic cu acelaşi nume al lui Aleksei Tolstoi.Descarcă

Simetria reversării timpului și rolul ei în sinteza controlată a compușilor coordinativi binucleari

Autor: M. c. I. Geru
Simetria în raport cu reversarea timpului este una din concepțiile fundamentale ale fizicii, pe când sinteza chimică (în cazul dat, sinteza compușilor coordinativi binucleari) constituie un proces dinamic de creștere a poli- și monocristalelor în anumite condiții.Descarcă

Nanotehnologiile schimbă lumea

Autor: Acad. I. Tighineanu
În condiţiile lumii moderne, progresul economic depinde, în primul rând, de gradul de mobilizare şi utilizare tot mai intense a resurselor proprii – umane, materiale, financiare.Descarcă

Elaborarea umpluturilor termostabile pentru produse de panificaţie

Autor: Dr., cercet. șt. Janna Cropotova, dr., conf. cercet. Svetlana Popel, cercet. șt. Elena Draganova, cercet. șt. Lidia Parşacova, cercet. șt. Alexandra Colesnicenco, cercet. șt. Elena Pîrgari
Actualmente pe plan mondial se observă o tendinţă de diversificare a producţiei în baza materiei prime de fructe şi pomuşoare procesate (gemuri, dulceţuri, jeleuri, umpluturi etc.) cu caracteristici termostabile, care ar putea rezista temperaturilor înalte în cuptor fiind supusă coacerii în compoziţia produselor de panificaţie.Descarcă

Laserul polaritonic – triumf al cercetărilor fundamentale și tehnologiilor moderne

Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco, acad. Ion Tighineanu
În acest articol se va face o trecere în revistă a investigaţiilor efectuate în ultimele decenii ale fenomenului de Condensare Bose-Einstein (CBE) într-un sistem bidimensional (2D) de polaritoni în microcavităţi formate din nanostructuri semiconductoare.Descarcă

IUCN-Dubna, un centru internaţional de cercetare pentru ştiinţele nucleare

Autor: Dr. Mircea Baznat, Dr. Konstantin Gudima
În anii 1950, lumea și-a dat seama că știința nuc­leară nu trebuie să se izoleze prin laboratoare secrete, deoarece doar o cooperare largă poate asigura progresul acestui domeniu fundamental al cunoașterii umane, precum și utilizarea eficientă a energiei nucleare în scopuri pașnice.Descarcă

Sistemele opto-mecanice – puntea între nano şi macrolume

Autor: Cercet. șt. Sergiu Cârlig, Drd. Victor Ceban, Dr. hab. Mihai A. Macovei
Sistemele mecanice au jucat şi joacă un rol important în fizică şi tehnică, atât pentru stabilirea legilor fizice, cât şi pentru a servi drept componente ale diferitor dispozitive moderne.Descarcă

Simularea computațională a curgerilor turbulente în rotoarele eoliene

Autor: Dr. hab., prof. univ. Viorel Bostan
Tradițional, cercetările în domeniul științelor aplicative și fundamentale s-au bazat pe două abordări: teoretică și experimentală. Recent, a devenit la fel de importantă o a treia abordare – computațională.Descarcă

Despre aplicarea în practică a fenomenului de condensare Bose-Einstein a polarităților în microcavități

Autor: Acad. Sveatoslav Moscalneco, Dr. Evghenii Dumanov, Inginer Valentina Bajireanu, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Fenomenul de Condensare Bose-Einstein a polaritonilor bidimensionali în gropile cuantice de tip introduse (și) în microrezonator la temperaturi joase, precum şi a polaritonilor tridimensionali în cristalele de tip la temperatura de cameră, a fost descoperit experimental [1-3].
Descarcă