Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 2 (61), 2021

EVENIMENT

„Săptămâna Științei” – o premieră a excelenței dedicată aniversării a 60-a a Academiei de Științe a Moldovei

Autor: Acad. Ion Tighineanu
Anul 2021 are o deosebită semnificație la nivel național și internațional pentru Academia de Științe a Moldovei, care celebrează 60 de ani de la fondare (1961) și 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic (1946).

Management în cercetare şi inovare

Raportul asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2020: politici, impedimente, recomandări de perspectivă. Sinteză

Raționamente. Într-un an al provocărilor și impedimentelor precum a fost 2020, inclusiv ca urmarea pandemiei de COVID-19 declarate de OMS la 11 martie 2020, activitatea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării a fost influențată în mare parte de hotărârile emise de autorităţile publice naţionale în contextul evoluției situației epidemiologice. În pofida tuturor dificultăților, comunitatea ştiinţifică

Raportul privind activitatea Academiei de Știinţe a Moldovei în anul 2020. Sinteză

Autor: Dr. hab. Liliana Condraticova
În conformitate cu prevederile art. 64 lit. l) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat) şi cu pct. 7 din Statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat de Adunarea Generală a membrilor AŞM prin Hotărârea nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 (cu modificările și completările ulterioare), în cadrul Sesiunii a VIII-a Adunării Generale a AŞM a fost audiat Raportul privind activitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anul 2020.

Organizarea concursurilor de proiecte de cercetare în Republica Moldova: mai bine loterie decât incompetență și părtinire

Autor: Dr. hab. Gheorghe Cuciureanu
Concursul de proiecte de cercetare „Program de stat 2020–2023” s-a dovedit a fi un eșec pentru sistemul de cercetare și inovare din Republica Moldova, demonstrând încă o dată incapacitatea cronică a autorităților statului de a organiza competiții corecte de selectare a celor mai buni, indiferent de domeniu (justiție, administrație publică, achiziții publice, audiovizual etc.)

Ştiinţa informaţiei

Instrumente de verificare a informației false distribuite pe Web

Autor: Doctorandă Adela Gorea
Odată cu dezvoltarea mediilor on-line și cu apariția Internetului, considerat un spațiu democratic, a devenit mult mai simplu pentru oricine să se exprime liber, oricând și oricum.

Ştiinţe chimice

Îndepărtarea cefalexinei din soluții apoase utilizând procesul fotocatalitic fenton

Autor: Cercetător științific Larisa Mocanu, doc. hab., prof. univ. Maria Gonta, doc., cerc, șt. Vera Mateevici, acad., doc. hab., prof. univ. Gheorghe Duca, doctorand Veronica Porubin-Schimbător
Prezența compușilor farmaceutici (CF) în apele uzate prezintă un pericol efectiv pentru mediul înconjurător. 

Ştiinţe economice

Impactul pandemiei COVID-19 asupra comportamentului consumatorilor și securității alimentare în Republica Moldova

Autor: Cerc. șt. Tatiana Gutium
În ultimele decenii în lume au fost înregistrate un șir de focare de boli infecțioase, cum ar fi: sindromul respirator acut sever (SARS), Ebola, febra Zika, gripa aviară (H5N1), gripa porcină A (H1N1), sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) etc.

Ştiinţe biologice

Variabilitatea unor populatii de lupoaie originare din China. Genotiparea și determinarea polimofismului genetic (II)

Autor: Acad., prof. univ. Maria Duca, dr. Ina Bivol, dr. Ana Mutu (Calmîş), dr. Steliana Clapco, masterand Chao Wang
Variabilitatea genetică a indivizilor este reflectată prin polimorfismul molecular, care ilustrează variațiile la nivelul secvențelor ADN-ului genomic.

Ştiinţe medicale

Particularitățile utilizării medicamentelor la persoanele de vârstă înaintată și senilă

Autor: Prof. univ., m. c. Victor Ghicavîi, Anastasia Caracaș
Farmacologia clinică geriatrică atestă actualmente o dezvoltare destul de intensă drept urmare a îmbătrânirii generale a populaţiei [1; 2; 3].

Procedee de monitorizare in situ a metilării genelor în predicția cancerului (Revista literaturii)

Autor: Dr. Victor Popescu, drd. Mariana Jian, drd. Tatiana Malcova
Pentru prognozarea riscului de dezvoltare a bolilor cronice, în general, și a cancerului, în special, este nevoie de a lua în considerare toți factorii care cauzează patologia respectivă, precum și de a identifica momentul în care aceștia încep să acționeze nefavorabil.
Ediţie întreagă e AICI