Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (63), 2021

EVENIMENT

Premiile Academiei de Științe a Moldovei, ediția anului 2021

Autor: Veaceslav Ursachi, Liliana Condraticova
Anul 2021 a fost unul special pentru comunitatea academică și universitară, fiind marcat de aniversarea a 60-a de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei și împlinirea a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic.

Scientometrie

Audierea publică a rezultatelor implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării

Autor: Liliana Condraticova
Comunitatea academică din Republica Moldova este antrenată în ultimii trei ani (2019–2021) în audierea publică a rezultatelor implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării finanțate de la bugetul de stat.

Matematică

Non-autonomous dynamical systems and their applications

Autor: David Chaban
In this article we provide a short overview of our work over the non-autonomous dynamic systems and their applications.

Ştiinţe fizice

Tranziția de spin indusă de temperatură în complexul Co(II)

Autor: Serghei Ostrovsky, Sophia Klokishner
Compușii care demonstrează un comportament optic și/sau magnetic reglabil în funcție de stimuli externi (temperatură, lumină, câmpuri electrice sau magnetice, presiune etc.) se află în centrul cercetării magnetismului molecular modern, deoarece pot fi utilizați în electronica moleculară drept comutatori moleculari.

Ştiinţe inginereşti şi tehnologice

Methods and techniques of synchronous multi-zone modulation for the control of power electronic converters

Autor: Valentin Oleschuk
Power electronic converters are basic workhorses of numerous systems of conversion of parameters of electrical power (conversion of alternative voltage to direct voltage, conversion of direct voltage to alternative voltage, conversion of alternative voltage of one frequency to alternative voltage of other frequency, etc.), and are widely used in industry, in pump installations, in transport, in renewable energy systems, etc.

Ştiinţa informaţiei

Prelucrarea digitală a textelor dialectale publicate la Chișinău în anii 1969–1987

Autor: Liliana Popovschi, Ludmila Malahov, Vlada Colesnicova
Studierea limbii române vorbite la est de Prut sub aspectul variației diatopice a reprezentat o preocupare continuă a cercetătorilor Institutului de Filologie de la Chișinău încă de la înființarea lui în 1946 (ca Institut
de Istorie, Limbă și Literatură), când au fost inițiate primele anchete de teren [1, pp. 78-79].

Ştiinţe biologice

Contribuții fundamentale la crearea bazei de date a cadastrului fondului de Arii Naturale Protejate din Moldova

Autor: Anatolie Tărîță, Maria Sandu , Raisa Lozan, Elena Moșanu, Nina Liogchii
Rezultatele cercetărilor științifice, expuse în ciclul de lucrări Starea ecologică a componentelor de mediu din teritoriul Ariilor Naturale Protejate de Stat, înaintat la concursul pentru decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei în anul 2021, au fost obținute în cadrul proiectului aplicativ 15.817.02.21A:

Managementul culturii de floarea-soarelui în gospodăriile agricole din Republica Moldova

Autor: Maria Duca, Steliana Clapco, Ion Burcovschi
Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) este una dintre culturile strategice din ţara noastră, reprezentând principala sursă de ulei vegetal atât pentru suplinirea consumului intern, cât şi pentru export, Republica Moldova plasându-se pe locul 15 printre cei mai mari producătorii mondiali.

Ştiinţe chimice

O nouă viziune asupra proceselor redox în sistemele acvatice

Autor: Gheorghe Duca
Procesele redox joacă un rol important în natură, fiind strâns legate de procesele peroxidazice, de fotosinteză, respirație, transformare a poluanților, formare a calității apei și a produselor alimentare etc.

Aplicarea metodei wqi în studiul calității apelor subterane din raionul Căușeni

Autor: Tatiana Mitina, Nadejda Bondarenco, Diana Grigoraș, Tudor Lupașcu
Calitatea apei este una dintre provocările principale cu care se confruntă societatea contemporană.
Ediţie întreagă e AICI