Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 1 (64), 2022

EVENIMENT

Susținerea științei fundamentale – o necesitate imperativă pentru umanitate

Autor: Ion Tighineanu
Mai multe uniuni științifice internaționale, sub egida UNESCO și în colaborare cu Programul Internațional pentru Științe Fundamentale, au dorit să acționeze împreună în calitate de Uniuni Fondatoare pentru a organiza Anul Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltarea Durabilă (IYBSSD – International Year of Basic Sciences for Sustainable Development).

Management în cercetare şi inovare

Geonomie vs. geografie și geologie: confuzie sau noi oportunități de dezvoltare?

Autor: Arcadie Capcelea
În anul 2013, printr-o Hotărâre a Guvernului cu privire la Nomenclatorul specialităților științifice, în Republica Moldova a fost decretată denumirea și aplicarea unei pretinse noi ramuri științifice – „geonomia”.

Ştiinţe biologice

Influenţa factorilor climatici asupra productivității unor specii de arbuşti fructiferi

Autor: Parascovia Sava, Ion Caraman
Cercetările științifico-practice efectuate de către savanți asupra culturii arbuştilor fructiferi, în trecut îi în prezent, au permis crearea unor soiuri cu diferite calități și destinații, tehnici și tehnologii de cultivare, în baza cărora aceste specii prețioase au devenit rentabile, fiind extrem de solicitate de către consumatori datorită proprietăților sale valoroase.

Agenții patogeni ai unor maladii fungice la culturi cerealiere păioase

Autor: Galina Lupașcu, Svetlana Gavzer
Cantitatea și calitatea recoltei la culturile cerealiere depind în mare măsură de sistemul de management, potențialul genetic al culturii, dar și de diverși factori care contribuie la diminuarea producției agricole.

Influența radiațiilor UV asupra tulpinilor de fungi entomopatogeni Beauveria bassiana CNMNFE- 01 și Cordyceps fumosorosea CNMN-F

Autor: Anna Moldovan, Ecaterina Doni, Natalia Munteanu-Molotievsckiy, Ion Toderaș
Ordinul Hypocreales face parte din clasa Sordariomycetes, una dintre cele mai mari clase din încrengătura Ascomycota, care cuprinde o diversitate mare de specii.

Noi semnalări ale speciei Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) în fauna Republicii Moldova

Autor: Svetlana Bacal, Galina Bușmachiu, Oxana Kolodrevski
Numeroase specii de coleoptere din familia Cerambycidae se dezvoltă în lemnul arborilor bătrâni, fiind considerate în mare parte dăunătoare.

Ştiinţe medicale

Importanța diagnosticului preoperator urodinamic în tratamentul injectabil cu toxina botulinică la peciente cu detrusor hiperact

Autor: Mihaela Ivanov, Emil Ceban
Vezica urinară hiperactivă idiopatică (idiopathic overactive bladder – OABi) este un sindrom clinic caracterizat prin urgență micțională, de obicei însoțită de frecvență și nocturie, cu sau fără incontinență urinară, în absența infecției tractului urinar (ITU) sau a altor patologii [1].

Ştiinţe agricole

Folosirea tehnologiei No-till la cultivarea grâului de toamnă în vederea sporirii capacității de acumulare a apei în sol și redu

Autor: Dorin Cebanu
Schimbările climatice reprezintă una dintre provocările principale cu care se confruntă agricultura contemporană.

Istoria ştiinţei

Sveatoslav și Vsevolod Moscalenco, nume care vor străluci în veci pe bolta universului științific

Autor: Mircea Bologa
Trecerea timpului este implacabilă, iar odată cu vârsta scurgerea lui se accelerează.

Dozarea cronovoltametrică indirectă a metalelor alcalino-pământoase. Contribuția savantului chimist Ion Vatamanu la dezvoltarea

Autor: Igor Povar, Boris Pintilie, Oxana Spînu
Pe data de 1 mai 2022, dr. Ion Vatamanu (foto 1), șef al Laboratorului de Chimie Analitică din cadrul Institutului de Chimie în anii 1971–1993, ar fi împlinit 85 de ani.
Ediţie întreagă e AICI