Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (71), 2023

EVENIMENT

Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române, i-au fost înmânate însemnele de membru de onoare al AȘM

Autor: Liliana Condraticova
Ziua de 13 noiembrie 2023 a înscris o filă semnificativă în istoria Academiei de Științe a Moldovei, dar și în istoria științei din Republica Moldova, prin înmânarea însemnelor de membru de onoare al AȘM Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române.

Academicianul Ion Tighineanu, ales pentru al doilea mandat președinte al Academiei de Științe a Moldovei

Autor: Liliana Condraticova
La 17 noiembrie 2023 a avut loc Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei, sesiunea a XIII-a, convocată prin Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 231 din 2 noiembrie 2023, în temeiul prevederilor punctului 37 din Statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 (cu modificările ulterioare).

Festivalul „Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiență, perspective”, ediția a II-a

Autor: Svetlana Micu
Sărbătoarea cercetării și inovării, desfășurată tradițional sub auspiciile Academiei de Științe a Moldovei – simbol al spiritualității și culturii naționale, este un bun prilej de a aduce un omagiu cercetătorilor consacrați și întregii comunități academice, ancorate atât în actualitatea și evoluțiile științei, cât și în realitatea țării și a societății noastre.

Laureații premiilor AȘM, ediția anului 2023

Autor: Veaceslav Ursachi, Svetlana Micu
Ziua Internaţională a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare constituie pentru cercetătorii din Republica Moldova o oportunitate de a pune în valoare cele mai noi și importante realizări ale cercetării și inovării. 

Management în cercetare şi inovare

Potențialul științific uman din Republica Moldova în anul 2022

Autor: Gheorghe Cuciureanu, Doina Cuciureanu
Cunoașterea în detalii a potențialului științific uman de care dispune Republica Moldova este un element indispensabil pentru elaborarea și implementarea unor politici ale științei care să contribuie la dezvoltarea sistemului național de cercetare științifică.

Ştiinţe biologice

Profilul comparativ al unor transcripți din anterele plantelor hibride și a liniilor parentale de floarea-soarelui

Autor: Angela Port
Variația expresiei genelor și a rețelelor de reglare constituie o sursă importantă de variabilitate biologică intra- și interspecifică, contribuind în mod semnificativ la diversitatea fenotipică și la apariția efectului de heterozis.

Ştiinţe chimice

Compuși coordinativi homo- și heterometalici ai Cu(II) și Bi(III) cu aminopolicarboxilați și tiosemicarbazone ale 2-benzoilpirid

Autor: Elena Neguța, Greta Bălan, Sergiu Șova, Aurelian Gulea, Aliona Cotovaia, Ion Bulimestru
Bolile maligne reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, fiind principala cauză a deceselor la nivel mondial în ultimele decenii [1].

Ştiinţe geonomice

Conținutul metalelor grele în solurile din ecosistemul urban Bălți (Republica Moldova)

Autor: Andrian Țugulea, Vasile Stegărescu, Vladimir Mogildea, Constantin Bulimaga, Petru Prodan, Anastasia Portărescu
Solurile urbane sunt cunoscute prin caracteristicile sale specifice.

Ştiinţe economice

Istoricul cercetărilor geografice în domeniul turismului din cadrul bazinului hidrografic Nistru (sectorul Republicii Moldova)

Autor: Ivan Moroz, Petru Bacal, Dorin Lungu
Pentru redresarea turismului și elaborarea unor strategii coerente în vederea revigorării sectorului dat, trebuie luate în seamă studiile efectuate la nivel  regional și bazinal care oferă perspectiva soluționării componentelor ce provoacă disfuncționalitatea ramurii turistice.

Ştiinţe medicale

Rezistenţa la antibiotice a tulpinilor de Enterobacteriaceae condiționat patogene care provoacă boli diareice acute

Autor: Nadejda Guțu, Valeriu Rudic
Boala diareică acută (BDA), inclusiv dizenteria (shigelloza), salmonelloza etc., este provocată de enterobacterii patogene și condiționat patogene, fiind o problemă majoră de sănătate publică, iar identificarea agenților patogeni servește atât pentru depistarea surselor de răspândire a infecției, cât și pentru un tratament corect.
Ediţie întreagă e AICI