Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 2-3 (7), 2007

EVENIMENT

Academia de Ştiinţe în lumea modernă: rolul şi structura

Ţările industrial dezvoltate îşi datorează în mare măsură prosperitatea realizărilor ştiinţifice ale sec.XX în domeniul sănătăţii, agriculturii, tehnicii etc. Populaţia Pământului, în special a ţărilor în curs de dezvoltare, se află în aşteptarea unor realizări pe potrivă şi în sec. XXI.

Filozofie

Mircea Eliade: pledoarie pentru tezaurul eminescian

Autor: Dr.în filozofie Lidia Troianowski
De obicei, când se pune în dezbatere problema raportului dintre om şi valori, tradiţional se consideră că cine excelează în direcţia unei valori nu are înţelegere pentru celelalte. Experienţa, însă, ne demonstrează că există şi excepţii.

Omul ca agent şi obiectiv social în contextul tranziţiei

Autor: Acad.Alexandru Roşca
Din anul 1990 sub egida ONU a început elaborarea Rapoartelor naţionale cu privire la dezvoltarea umană, prezentate anual opiniei publice locale şi internaţionale. Din acelaşi an, în baza rapoartelor naţionale sunt elaborate rapoartele globale asupra dezvoltării umane, în care fiecărei ţări îi revine locul său în lume conform indicilor stabiliţi.

Filologie

Limba română, oastea noastră naţională

Autor: Grigore Vieru
O tulburătoare parabolă biblică, pe care o desprindem din comoara înţelepciuniii regelui Solomon, sună astfel: „...atunci au venit două femei desfrânate la rege şi au stat înaintea lui...”

Doi poeţi mărturisitori: Alexei Mateevici şi Grigore Vieru sau tranziţia de la memorie la istorie

Autor: Dr. Ana Bantoş
Poeţii nu pot fi niciodată cunoscuţi izolat (A. E.Baconsky). Ei trebuie văzuţi în contextul vecinătăţilor şi înrudirilor spirituale. Iar în ceea ce-l priveşte pe Grigore Vieru, este clar că vine din Limba noastră, căci domnia sa mizează, ca şi Alexei Mateevici, pe cuvântul ca loc de întâlnire cu memoria, cu istoria, cu viitorul.

Limba română: probleme şi exigenţe

Autor: Dr.Vasile Cujbă
Ziua de 31 August este pentru noi mai mult decât o zi importantă, ea este un simbol care nu numai că ne prezintă, ci şi ne re-prezintă. Calitatea simbolică a Zilei de 31 August, consecinţă a energiei spirituale totalizatoare, transcende locurile şi vremurile, situaţiile individuale şi circumstanţele contingente, reuneşte şi exprimă comuniunea.

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Nanotehnologii: de la cercetări ştiinţifice la afaceri

Autor: Membru corespondent al A.Ş.M. Ion Tighineanu
Deşi termenul nanotehnologii a fost propus încă în anul 1974 de către profesorul Norio Taniguchi de la Universitatea de Ştiinţe din Tokyo pentru a descrie precizia creării materialelor cu toleranţă de nanometri (un nanometru echivalează cu o milionime de milimetru), o adevărată explozie a explorării şi utilizării nanotehnologiilor s-a produs abia pe parcursul ultimului deceniu.

Societatea cunoaşterii

Cunoaşterea şi inovarea – calea spre competitivitate

Autor: Membru corespondent al A.Ş.M. Grigore Belostecinic
Este evident că apariţia cărţii academicianului Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, întitulată Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge society) nu poate să rămână în afara atenţiei mediului academic şi universitar din Republica Moldova.
Ediţie întreagă e AICI