Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (8), 2007

Filologie

Degradarea vorbirii orale într-un stat, în care funcţionează paralel două limbi oficiale

Autor: Acad. Silviu Berejan
Deşi lingviştii serioşi şi imparţiali din toată lumea, atât cei din Vest, cât şi cei din Est, au recunoscut demult,că realitatea glotică din actuala Republica Moldova a fost dintotdeauna cea românească (indiferent de denumirile ce i s-au dat şi i se mai dau din considerente de ordin politic), continuă să se facă încercări (în fond, din partea nespecialiştilor) de a acredita ideea că vorbirea locală din RM se distinge la nivel de limbă de vorbirea general românească, comună pentru întreg spaţiu est-european.

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Reversarea timpului şi simetria în culori

Autor: Membru corespondent al A.Ş.M. Ion Geru
Filozofia modernă consideră spaţiul şi timpul forma de existenţă a materiei în multiplele ei varietăţi de substanţă şi câmpuri. La rândul său, cercetările în domeniul fizicii au evidenţiat importanţa deosebită a proprietăţilor de simetrie ale spaţiului şi timpului.

Ştiinţe medicale

Efectele specifice şi nespecifice ale medicamentelor- mecanisme la nivel molecular

Autor: Dr.hab. Boris Parii, profesor universitar
Medicamentul reprezintă orice produs de origine vegetală, animală, minerală sau chimică, care interacţionează cu structurile biochimice şi morfofuncţionale ale organismului viu. El are la bază molecule chimice endogene sau exogene, descoperite sau încă nedescoperite.

Istorie

O nouă disciplină comparată

Autor: Dr.hab. Mariana Şlapac
În ultimul timp, modelul comparatist devine dominant în cercetarea patrimoniului arhitectural universal. Acest lucru se datorează în mare parte profesorului bucureştean Gheorghe Curinschi Vorona. El introduce în familia disciplinelor comparate arhitectura comparată (Gheorghe Curinschi Vorona,  Introducere în arhitectura comparată, Bucureşti, 1991).

Ştiinţe biologice

Vulnerabilitatea şi gradul de adaptare a lumii animale la noile condiţii de climă

Autor: Prof. universitar Andrei Munteanu
Schimbarea climei constituie o problemă globală, care va pune în pericol sistemele naturale, sociale şi economice prin sensibilitatea şi vulnerabilitatea lor faţă de factorii climatici. Lumea animală, una din componentele indispensabile ale naturii, după unele date este alcătuită din circa 1,5 milioane de specii (după altele – 3-4,5 mln). În procesul evoluţiei lumii organice, de la apariţia primelor animale şi până în prezent, s-a perindat un număr extrem de mare de specii de animale.
Ediţie întreagă e AICI