Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (22), 2011

Istorie

Mişcarea democratică naţională şi declararea independenţei Republicii Moldova

Autor: Dr. Gheorghe Cojocaru
La 27 august 1991, pe fondul dezintegrării Uniunii Sovietice, Parlamentul a adoptat Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova. Prin acest Act, noul stat independent dobândea fundamentele legitime ale consacrării sale depline pe plan naţional şi, înainte de toate, pe cel internaţional.

Parlamentul independenţei şi conflictul transnistrean

Autor: Dr. Anatol Ţăranu
Parlamentul Independenţei al Republicii Moldova şi-a început activitatea încă sub puterea sovietică. URSS a fost ultimul imperiu ce a persistat graţie experimentului socialist de proporţii, prăbuşirea lui provocând numeroase seisme de ordin politic, social-economic ş.a. În opinia experţilor, dispariţia statului sovietic a generat, pe întreg teritoriul său, în jur de 170 zone conflictuale, dintre care în 30 de cazuri conflictele s-au manifestat în formă activă, iar în 10 cazuri s-a ajuns la confruntări armate.

Filologie

Limba română, „casă a fiinţei noastre”

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
I. „Locul de adăpost al fiinţei”
De ce – iarăşi – o conferinţă despre limba română, de ce această reluare de discuţie – teoretică, dar şi cu aplicare socio-lingvistică – despre limba pe care o vorbim şi în care scriem în spaţiul nostru moldavo-basarabean, de ce până şi Imnul de Stat
reproduce textul celebrului poem al lui Alexie Mateevici (în felul acesta constatăm – iată – că cel mai inspirat poem consacrat limbii noastre aparţine unui basarabean), de ce mor încă poeţi pentru ea, lăsând testamentar, precum Grigore Vieru, grija pentru „creşterea limbii româneşti” (Ienăchiţă Văcărescu).

Ştiinţe economice

Influenţa instituţiilor asupra dezvoltării economice

Autor: Viorel Gîrbu
Una din modalităţile prin care poate fi caracterizată economia unei ţări este să te uiţi la instituţiile care o guvernează. „Instituţiile determină performanţa economică” (North, 1990, p.137) susţine laureatul Nobel pentru Economie Douglass North.
1. Ce sunt instituţiile şi care este rolul lor în dezvoltarea economică?

În viziunea lui North (1990), economiile moderne sunt caracterizate prin costuri înalte de tranzacţionare. Atunci când este scump să tranzacţionezi creşte semnificaţia instituţiilor care determină calitatea acestor procese. Astfel, economistul citat afirmă că rolul instituţiilor constă în reducerea incertitudinilor din interacţiunea umană.

STRATEGII ŞI POLITICI

Repubica Moldova în cadrul securităţii europene de aprovizionare cu gaze naturale

Autor: Natalia Timofte, Magistru în Ştiinţe Energetice (Marea Britanie), IE AŞM
Republica Moldova, aflându-se la hotar cu Uniunea Europeană, s-a pronunţat pentru afilierea la procesele europene în desfăşurare şi integrarea ulterioară în acest spaţiu comunitar, inclusiv în piaţa de energie electrică şi piaţa de gaze naturale. Un pas strategic în acest sens, pornit încă din anii 2003-2004 şi recent realizat, a fost aderarea Moldovei la Comunitatea Energetică.

Ştiinţe agricole

Lucrarea solului – tendinţe şi perspective

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Boris Boincean
Lucrarea solului a fost mereu un motiv de dispută pe parcursul întregii istorii a omenirii. Ţinutul nostru n-a fost o excepţie. Controverse aprinse s-au declanşat în Basarabia, de exemplu, la sfârşitul sec. XIX – începutul sec. XX. Se polemiza asupra problemei – arăm sau nu arăm solul?

Ştiinţe biologice

Cultura florii-soarelui (Helianthus annuus l.). Repere istorice

Autor: M. cor. Maria Duca, Dr. Constantin Manolache, Rodica Chilari
Floarea-soarelui este considerată una dintre cele mai profitabile culturi de câmp. Având un spectru larg de utilizare, ea nu numai că reprezintă o soluţie în aprovizionarea cu ulei vegetal, ci şi aduce o mare contribuţie la creşterea producţiei de albumine, a produselor organice şi minerale.

Biosinteza enzimelor lipolitice de către pseudomonas CNM-PSB, microflora satelit a Dunaliella salina

Autor: Dr., conf. univ. Victor Croitoru, Acad. Valeriu Rudic
1. Prefaţă
Enzimele lipolitice joacă un rol important în metabolismul lipidic al prokaryotelor şi eukaryotelor. Aceste enzime contribuie la transferul lipidelor de la un organism la altul, de la plante la animale, iar de la animalele inferioare la cele ierarhic situate
mai superior.

Ştiinţe medicale

Avortul de la a doua jumătate a sec. XX încoace

Autor: Ludmila Tăutu, Viorica Roşu, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, sector demografie
În pofida progresului tehnico-ştiinţific obţinut, a tuturor succeselor medicinei contemporane, în multe ţări ale lumii avortul continuă să fie o metodă de reglare a natalităţii, pe fondul unei sănătăţi reproductive precare şi al creşterii numărului cuplurilor infertile.
Imoral, din punctul de vedere al Bisericii, scos în ilegalitate de legislaţia unor state, dreptul la avort a avut o evoluţie sinuoasă, permanent controversată pe parcursul întregii istorii.

Patrimoniu cultural

Muzeul, societatea şi salvgardarea patrimoniului imaterial

Autor: Dr. hab. Elena Ploşniţă
Muzeul este una din cele mai vechi instituţii de cultură. Cuvântul muzeu a pătruns în limba română abia în secolul al XIX-lea. Totuşi, încă Dimitrie Cantemir îl folosise în Hronicul Vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor (Petersburg, 1717).
Ediţie întreagă e AICI