Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 2 (29), 2013

EVENIMENT

Academicianul Cristian Ioan D. Hera, membru de onoare al AŞM


Premiul pentru realizări remarcabile în domeniul integrării europene

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Republica Moldova s-a învrednicit de Premiul pentru realizări remarcabile în domeniul integrării europene, avându-se în vedere asocierea sa, începând cu 1 ianuarie 2012, la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Activităţi Demonstrative (2007-2013).

De ziua Academiei, un nou membru de onoare al AŞM

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
Cea de-a 67-ea aniversare de la fondarea primelor instituţii academice a fost consemnată, în ziua de 12 iunie a.c., printr-o şedinţa solemnă a Adunării Generale a AŞM, la care au participat, alături de membrii înaltului for ştiinţific, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, corpului diplomatic, importante personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale.

Acad. Cristian Ioan D. Hera, personalitate marcantă a ştiinţei contemporane

Autor: Acad. Maria Duca, UnAŞM
Comunitatea ştiinţifi că din Republica Moldova este deosebit de onorată să-şi exprime admiraţia şi preţuirea faţă de o personalitate marcantă a ştiinţei contemporane, domnul academician, prof. univ. dr. docent Cristian Ioan D. Hera, vicepreşedinte al Academiei Române, acordându-i titlul de MEMBRU DE ONOARE al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Agricultura, domeniu strategic pentru securitatea şi siguranţa alimentară

Autor: Acad. Cristian Ioan D. Hera, membru de onoare al AŞM
–Stimate domnule Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, stimate domnule Ministru al Agriculturii, Vasile Bumacov, stimate domnule Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova, Mihai Sleahtiţchi, stimate domnule Prim-vicepreşdinte, acad. Ion Tighineanu, stimate domnule Secretar ştiinţific Ion Guceac, distinşi membri ai AŞM, distinşi participanţi.
Vă rog să-mi îngăduiţi să încep prin a vă mărturisi că sunt emoţionat, dar bucuros că la evenimentul de astăzi, a 67-a aniversare a AŞM, m-aţi onorat cu posibilitatea de a prezenta în faţa dvs. Cuvântul de recepţie prilejuit de alegerea mea în calitate de Membru de Onoare al distinsei dvs. Academii, cuvânt în care voi exprima câteva gânduri referitoare la agricultură ca domeniu strategic pentru securitatea şi siguranţa alimentară.

Management în cercetare şi inovare

Modele matematice de expertiză în domenii ştiinţifice

Autor: Dr., conf. univ. Vsevolod Arnaut, M.cor., prof. univ. Constantin Gaindric, Dr., conf. univ. Florin Damian, Dr., conf. univ. Galina Magariu, Dr. hab. Iurie Rogojin, Iulian Secrieru, Tatiana Verlan, M. cor., prof. univ. Nicolae Vulpe
Procesele ce au menirea de a asigura o repartiţie meritocratică a fondurilor limitate acordate cercetării sunt permanent în atenţia cercetătorilor din întreaga lume. Există o gamă largă de abordări, în care se utilizează metode mai mult sau mai puţin
generale, însă mai frecvente sunt cele specifi ce domeniului şi/sau ţării.

Conceptul de „Doctorat industrial” din perspectiva pregătirii specialiştilor

Autor: Dr., conf. univ. Aliona Glijin, Ştefan Tiron, UnASM
O multitudine de factori convergenţi şi complementari, cu un mare potenţial de impact, justifică amploarea şi consecvenţa preocupărilor pentru instituirea şi valorificarea doctoratului industrial.

Încă o dată despre ştiinţă şi atestarea cadrelor ştiinţifice (în baza informaţiilor privind domeniul economic)

Autor: Dr., prof. univ. Mihai Patraş, membru titular al Academiei Internaţionale de Management, Moscova
Precum se ştie, de mai mulţi ani Republica Moldova se află ferm pe ultimul loc în Europa în privinţa nivelului de dezvoltare economică. Dacă pe timpul guvernării (neo)comuniste (anii 2001-2009), acest fapt era contestat sau obturat de regimul Voronin (fără argumente), astăzi nimeni nu-l mai pune la îndoială, fiind unanim recunoscut. Mai mult decât atât. Aproape toată lumea s-a împăcat cu starea de înapoiere cronică a statului.

Inovare şi transfer tehnologic

Discursul inovaţional în mass-media şi literatura de specialitate

Autor: Drd. Daniela Duca, Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Dezvoltarea economică, indiferent de regimul social-politic, presupune o largă implicare a tehnologiei în toate domeniile de activitate. Efortul propriu şi cooperarea internaţională sunt premise de bază ale unei economii sănătoase, ele însemnând inovare permanent, respectiv transfer tehnologic.

Ştiinţe economice

Abordarea evolutiv-conceptuală şi studiile asupra competitivităţii

Autor: Drd. Cornel Coşer, Dr., conf. univ. Aurelia Litvin, UASM
Necesitatea revelării conţinutului noţiunii de competitivitate drept categorie economică constitutivă a elementului respectiv este una a priori importantă, cel puţin prin prisma celor mai noi tendinţe de penetrare a pieţelor emergente, dar şi de poziţionare strategică a companiilor.
Ediţie întreagă e AICI