Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 2 (37), 2015

EVENIMENT

Vivat, Crescat, Floreat, ACADEMIA!

Autor: Centrul media al AȘM
De la o singură instituţie academică de creaţie ştiinţifică înainte de cel de-al Doilea Război Mondial s-a ajuns astăzi la 19 institute, 26 de institute de ramură și 14 universități acreditate pentru cercetare, toate subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

„Însuşirea corectă a destinelor poporului român în istorie” ca preocupare dominantă a academicianului Ioan-Aurel Pop

Autor: Dr. hab. Gheorghe Cojocaru
Personalitate de excepţie a ştiinţei, culturii şi vieţii publice din România contemporană, academicianul Ioan-Aurel Pop, prin vasta şi prodigioasa-i activitate, prin modelul de probitate ştiinţifică, morală şi de atitudine civică, şi-a binemeritat încrustarea numelui în galeria marilor intelectuali români, ducând faima şi prestigiul ştiinţei şi culturii româneşti departe peste hotarele ei politico-administrative.

O întâlnire cu semnificații istorice

Autor: Acad. Păun Ion Otiman
La 2 aprilie 2015, cu numai o singură zi înaintea sărbătoririi a 149 de ani de la înfiinţarea Societăţii Literare Române, Casa Regală a României, la iniţiativa M.S. Regelui Mihai I, reprezentată prin Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele consort Radu de România, a desfășurat la Palatul Elisabeta o întâlnire între reprezentanții Casei Regale a României, Academiei Române și Academiei de Științe din Republica Moldova.

Constantin Stere la 150 ani de la naştere

Constantin Stere și viața lui ca un roman

Autor: Eugenia Tofan
Cu ocazia aniversării a 150 de ani de la naşterea lui Constantin Stere, Academia de Ştiinţe a Moldovei, în colaborare cu Academia Română, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău, dar şi alte instituţii cu profil istoric, juridic şi cultural, au organizat
o serie de evenimente.

Omagiu lui Constantin Stere la 150 de ani de la naștere

Autor: Academician Gheorghe Duca
Onorată asistență,
Astăzi comemorăm 150 de ani de la nașterea lui Constantin Stere, personalitate complexă, de prim rang a vieții și culturii româneşti, cu activitate multilaterală de om politic, jurist, profesor universitar, scriitor şi publicist. Conferința noastră științifică, organizată sub egida Academiei Române și Academiei de Științe a Moldovei, împreună cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău, este un omagiu adus marelui nostru compatriot care s-a implicat plenar, timp de patru decenii, în viața politică și culturală din România și Basarabia.

Ante-proiect de Constituție întocmit de secția de studii a Partidului țărănesc cu expunere de motive de C. Stere (fragment)*

Partidul țărănesc crede că numai o constituantă, ca o singură Adunare națională, liber aleasă de națiunea întreagă, sub toate garanțiile drepturilor și libertăților cetățenești, prin sufragiul universal, pe baza reprezentării proporționale, poate fi chemată să întocmească și să voteze constituția Regatului Român.

Constantin Stere – deputat în Sfatul Țării al Basarabiei

Autor: Ion Negrei, cercetător ştiinţific
O misiune neașteptată, dar demult dorită. La 22 martie 1918, la Iași, se întrunea într-o ședință Consiliul de Miniștri al României la care participau și liderii basarabeni Ion Inculeț, președintele Sfatului Țării, Daniel Ciugureanu, prim-ministru al Republicii Democratice Moldovenești, și Pan Halippa, vicepreședintele Sfatului Țării.

Învățămîntul juridic: de la Stere la noi

Autor: dr., conf.univ. Rodica Ciobanu
 Diversitatea problemelor la care se referă C. Stere în opera sa ne face să înţelegem importanţa şi actualitatea opiniilor expuse de autor, dar şi interesul de care a dat dovadă gânditorul român pentru procesele sociale ale contemporaneităţii. Deşi scrie despre
situaţia învăţământului juridic universitar din timpul său, multe dintre observaţiile şi concluziile sale sunt valabile şi astăzi, fiind de o stringentă actualitate. De bună seamă, istoria se repetă şi, în multe privinţe, vorba lui Mihai Eminescu, „Toate-s vechi şi nouă toate”.

Romanul lui Stere între paradigma modernistă și postmodernistă

Autor: Dr.hab., prof.univ. Alexandru Burlacu
În perioada interbelică romanul are o evoluţie vertiginoasă. Căutările de gen iau amploare şi se diversifică. Este timpul când romanul românesc devine cu adevărat un gen proteic. Experimentări spectaculoase se efectuează în direcţii şi la niveluri diferite. În contextul dat, În preajma revoluţiei de Constantin Stere – din mai multe puncte de vedere – reprezintă o probă revelatorie. Romanul concurează cu multe alte texte de această factură şi este, de bună seamă, „contribuţia cea mai însemnată a Basarabiei în literatura
noastră”.

Publicistica: între doctrinarism și proza de idei

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
E lesne de regăsit fervoarea epică din În ajunul revoluției în publicistica lui Constantin Stere, numai că aici ea se înfățișează sub forma mai puțin deghizată sau „trucată” a nudității faptelor, a „glasului lor”, după cum contesta memorabil Eugen Ionescu.
Ediţie întreagă e AICI