Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (42), 2016

EVENIMENT

Sărbătoarea europeană a științei la Chișinău

Autor: Dr. Lidia Romanciuc
Chişinăul, împreună cu peste 300 de orașe din Europa, a sărbătorit „Noaptea Cercetătorilor Europeni”. Sărbătoarea științei a avut loc pe 23 septembrie 2016, începând cu ora 15.00, și s-a desfășura în scuarul AȘM sub egida Academiei de Științe a Moldovei, UnAȘM, Centrului Proiecte Internaționale, AQA Logistic și DAS Solutions.

Viziunea europeană asupra reformei științei și inovării

Autor: Acad. Gheorghe Duca
Începând cu 2008, Academia de Științe a Moldovei a promovat integrarea științei naționale în Spațiul European de Cercetare. În 2009, am reușit asocierea la cel de-al Șaptelea Program Cadru pentru Cercetare și Inovare

Limba română, politica și statul de drept

Autor: Nicolae Timofti, Președintele Republicii Moldova
Stimate domnule președinte al Academiei de Științe a Moldovei,
onorați membri ai Academiei de Științe a Moldovei, excelențe,
stimați oaspeți, distins public,
sunt bucuros să mă aflu azi, 31 august 2016, aici, cu Dumneavoastră, în această zi importantă din istoria tânărului nostru stat.

O reuniune mondială a eminescologilor

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
Lucrările Congresului s-au desfășurat sub semnul îndemnului lui Noica: a-l face pe Eminescu mai bine cunoscut nouă înșine, a-l face mai bine cunoscut întregii lumi.

Cel mai mare for național al istoricilor români din ultimele patru decenii

Autor: Dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc
 În zilele de 25-28 august 2016, la Cluj-Napoca, și-a ținut lucrările primul Congres Național al Istoricilor Români, acțiune științifică care a întrunit peste 500 de participanți. Programul Congresului cita prezența, cu comunicări științifice, a circa 450 de istorici
din România, Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Italia, Austria, Germania, Franța, Israel și Canada.

70 de ani de la crearea primelor institute de cercetare

Dezvoltarea fizicii în Republica Moldova

Autor: Acad. Sveatoslav Moscalneco, Dr. Igor Podlesnîi, Dr. Evghenii Dumanov, Valentina Bajireanu
Înainte de cel de-al Doilea Război Mondial putem menţiona activitatea astrofizicianului basarabean Nicolae Donici, care a fost pionier al astrofizicii în prima jumătate a sec. XX, fiind bine cunoscut şi respectat de specialişti. În anul 1908, el a construit pe cont propriu observatorul astrofizic de la Dubăsarii Vechi, înzestrat cu cel mai modern aparataj ştiinţific de pe atunci şi acreditat internaţional.

Considerente asupra dezvoltării matematicii și informaticii

Autor: Acad. Mitrofan Ciobanu
Matematica este definită drept o știința ce studiază relațiile cantitative, modelele de structură, de schimbare și de spațiu. În sens modern, prin noţiunea de matematici înţelegem investigarea structurilor abstracte determinate în mod axiomatic folosind logica formală.

Să nu dăm uitării numele celor care au stat la baza dezvoltării științei autohtone

Autor: Acad. Teodor Furdui, Dr. Alexandru Chirilov
Trebuie de recunoscut că istoria științei autohtone este una austeră. Ceea ce s-a obținut și este vrednic de laudă se datorează sacrificiului cercetătorilor, care, deşi nu au fost preţuiți moral și financiar la justa valoare, merită să fie înscriși în palmaresul de aur al
istoriei naționale pentru contribuția adusă la dezvoltarea țării.

Evoluția științelor inginerești, infrastructura instituțională și cooperarea cu industria: anii 1946–2016 (Partea I)

Autor: Acad. Ion Bostan
În Republica Moldova, în perioada postbelică, organizarea, dezvoltarea şi finanţarea ştiinţelor inginereşti s-a efectuat prin trei filiere instituţionale separate:
  • instituţiile academice din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM);
  • instituţiile de ramură de cercetare şi birourile specializate de proiectare şi dezvoltare constructiv-tehnologică;
  • instituţiile de învăţământ superior.

File din istoria secției de științe medicale a AŞM

Autor: Acad. Gheorghe Ghidirim
Valoroși cercetărori științifici din domeniul medicinii fundamentale, clinice și al managementului medical au fost aleși în calitate de membri ai Secției Știițne Medicale a AȘM și Asambleei AȘM.
Ediţie întreagă e AICI