Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (43), 2016

EVENIMENT

Burse regale pentru studenții UnAȘM

Autor: Dr. Tatiana Potîng
La 12 decembrie 2016, în cadrul celebrării la Chișinău a jubileului de 150 de ani al Casei Regale a României, în incinta Sălii de Conferințe a Universității Academiei de Științe a Moldovei, Alteța Sa Regală Principele Radu al României a înmânat bursele de studii „Regele Ferdinand” și „Regina Maria” pentru doi studenți ai Universității Academiei de Științe a Moldovei.

Reuniunea informală a Parteneriatului Estic la Erevan

Autor: Igor Serotila
În perioada 15-19 noiembrie 2016, la Erevan, Armenia a avut loc cea de-a VIII-a reuniune informală a Parteneriatului Estic cu participarea miniștrilor responsabili de cercetare, știință și inovare din statele membre ale Parteneriatului Estic.

Reforma și dezvoltarea cercetării-inovării

Autor: Acad. Gheorghe Duca
Scopul nostru este de a reorganiza și a armoniza managementul cercetării la standardele europene.

Bursele Federației Mondiale a Savanților

Autor: Dr., conf. univ. Nicolae Stratan
Federaţia Mondială a Savanţilor (FMS) a desemnat deținătorii burselor sale în Republica Moldova pentru anul 2017, zece la număr.

Topul Inovațiilor, la cea de-a VI-a ediție

Autor: Inga Gîncu
Concursul, destinat cercetătorilor, instituțiilor de profil, oamenilor de afaceri interesați de transfer tehnologic și întreprinderilor inovaționale, se bucură de o participare largă.

Concursul național „Teza de doctorat de excelență a anului 2015”

Autor: Tatiana Rotaru
Concursul Naţional Teza de doctorat de excelenţă a anului, inițiat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, a ajuns la a V-a ediție, constituindu-se într-o veritabilă competiție intelectuală a cercetătorilor menită să impulsioneze și să dezvolte creativitatea
ştiinţifică.

70 de ani de la crearea primelor institute de cercetare

Noi frontiere în chimia organică, bioorganică, chimia compușilor naturali și biologic activi

Autor: Acad. Pavel Vlad
Este oglindită dinamica modificărilor în structura și direcțiile de cercetare de la întemeierea institutului până în prezent. Se
face o prezentare detaliată atât a cercetărilor fundamentale, cât și a cercetărilor aplicate.

Cercetări în domeniul eroziunii solului. Realizări și probleme

Autor: Acad. Serafim Andrieș, Dr. conf. cerc. Vladimir Filipciuc
Sunt prezentate etapele dezvoltării ştiinţei pedoerozionale pe parcursul a 70 de ani de la fondarea pedologiei în Republica Moldova, realizările ştiinţifice fundamentale şi aplicative, măsurile şi tehnologiile de combatere a eroziunii solului; evidenţiate problemele care necesită a fi rezolvate pentru minimalizarea eroziunii şi stabilizarea alunecărilor active de teren.

Cooperare internaţională şi integrare europeană

Viziunea societăţii ştiinţifice asupra strategiei UE pentru Regiunea Dunării

Autor: Acad. Gh. Duca, Dr., conf. cercet. O. Bogdevici
Dunărea, ca lungime, este al doilea fluviu din Europa şi primul în UE. Râul parcurge aproximativ 2 850 km, legând Pădurea Neagră de Marea Neagră, traversând zece ţări şi având afluenţi din patru ţări.

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Avantajele excepţionale ale transmisiilor precesionale în contextul dezvoltării „transmisiilor moleculare”, nominalizate cu Prem

Autor: Acad. Ion Bostan
Cel mai reprezentativ exemplu al traseului evolutiv de la imaginaţia fantastică la tehnologii şi aplicaţii reale în domeniul ingineriei poate fi considerat „Hiperboloidul inginerului Garin” descris în romanul ştiinţifico-fantastic cu acelaşi nume al lui Aleksei Tolstoi.
Ediţie întreagă e AICI