Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (46), 2017

EVENIMENT

Paul Goma – Doctor Honoris Causa al AȘM

Autor: Acad. Gheorghe Duca, acad. Mihai Cimpoi, Dr.Maria Șleahtițchi
Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică, în ședința din 22 septembrie curent, a aprobat în unanimitate acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa scriitorului Paul Goma, pentru întreaga sa creație artistică.

Însingurările desțăratului Paul Goma

Autor: Dr.hab. Andrei Țurcanu
„Basarabia rainică”. Așa i-a zis Paul Goma locului unde a văzut lumina zilei și unde a copilărit. E locul său de întoarcere în cercuri, prin datele rememorărilor narative sau prin evocările documentare ale unei istorii ingrate, dramatice.

Multidiciplinaritatea în știința modernă pentru beneficiul societății

Autor: Dr.hab. Mihai A. Macovei
Simpozionul Multdisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society, care a avut loc la Chișinău, Republica Moldova, în perioada 21-22 septembrie 2017, organizat de Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei, a întrunit mai
mulți bursieri naționali și internaționali ai prestigioasei burse Humboldt.

Congresul Mondial al Eminescologilor (ediția a VI-a)

Autor: Dr. Ludmila Șimanschi
Congresul Mondial al Eminescologilor, proiect internațional lansat în 2012, devenit o tradiție, ajuns în anul 2017 la a VI-a ediție, e o consecință relevantă al mobilizării academice din Republica Moldova în vederea creării unui mecanism eficient de promovare
sistematică a operei şi personalităţii lui Eminescu în întreaga lume.

Limba română și scriitorii

Autor: A. Strâmbeanu
Stimate domnule președinte al AȘM,
Excelențele voastre domnilor ambasadori,
Stimați academicieni, domnișoarelor, doamnelor și domnilor, onorată asistență! Permiteți-mi să vă felicit cu ocazia Sărbătorii Naționale, Ziua Limbii Române. Deie Domnul să ajungem cât mai curând să vorbim această limbă nespus de bogată și frumoasă în cadrul României Mari, ca după 1918.

Programul AȘM de sărbătorire a Centenarului Marii Uniri

Autor: -
 

Programul Academiei Române de sărbătorire a Centenarului Marii Uniri

Autor: -
Apropierea Centenarului Marii Unirii reclamă întreprinderea unor eforturi susţinute în vederea marcării unui secol de la momentul fast al unirii tuturor teritoriilor locuite de români într-un singur stat.

Management în cercetare şi inovare

Preeminența dreptului și securitatea juridică în procesul amendării Codului cu privire la știință și inovare și a Codului educaț

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Victor Balmuș
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la știință şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15 iulie 2004 a fost supus avizării de către autoritățile publice interesate și publicat pentru consultări publice încă în iunie 2014 [1].

Scientometrie

Evoluţia studiilor doctorale în Republica Moldova: Crambe repetita?

Autor: Dr. hab. Gh. Cuciureanu, dr. I. Holban, dr. hab. V. Minciună
 Odată cu aprobarea Codului educaţiei [3] şi a actelor subsecvente, a fost modificat cadrul de organizare şi desfăşurare a studiilor doctorale în Republica Moldova.

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Analiza modelelor de determinare a parametrilor de transformare a coordonatelor pentru teritoriul Republicii Moldova

Autor: Drd. Ana Vlasenco
Începând cu 1999, în Republica Moldova a fost stabilit sistemul geodezic naţional MOLDREF99 bazat pe sistemul ETRS89 (European Terestrial Reference System 1989) și proiecția Transversal Mercator pentru Moldova (TMM) [1].
Ediţie întreagă e AICI