Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 4 (51), 2018

Filologie

Modele de descriere a actelor de vorbire în lingvistica pragmatică

Autor: Drd. Alina Pătrunjel
 Vorbirea ca formă de manifestare a limbajului reprezintă un comportament uman determinat de o anumita intenţionalitate.Descarcă

Științe ale educației

Tehnologiile de învățământ la distanță: realizări și provocări

Autor: Dr. conf. univ. Inga Țițchiev, dr. Lilia Balan
Trăim într-o lume digitală, unde, odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiilor, persoana aşteaptă ca serviciile, inclusiv cele educaționale și de formare continuă, să fie oferite oricând, oriunde şi prin oricare echipamentDescarcă

Studiul artelor și culturologie

Denumirile oraşului Soroca și ale unor orașe nistrene în lumina surselor cartografice

Autor: Drd. Vitalie Iaţiuc
Istoria apariției unei așezări pe hărțile geografice denotă importanța acesteia în dezvoltarea zonei.Descarcă

Albumele cartografice ale lui K. Gribanov: reprezentarea Basarabie

Autor: Dr. Adrian Dolghi, dr. conf. cercet. Alina Felea
La sf. sec. al XVIII-lea și în sec. al XIX-lea în Imperiul Rus în instruirea tinerei generații în calitate de material didactic, pe lângă manuale și hărți, se utilizau diferite gravuri, precum cea a lui I. Terebenev [1], jocuri tematice, precum cele geografice ale lui I. Cernov [2] și istorico-geografice ale lui I. Gurianov [3], dar și cărți de joc, precum cele ale lui K. Șelihov [4].Descarcă

Simion Zamșa, un maestru al jocului artistic

Autor: Cercet. șt. Vladimir Kravcenko
 În zilele noastre, arta plastică evoluează în contextul postmodernismului, care nu este un curent artistic în înţelegere tradiţională.Descarcă
Ediţie întreagă e AICI