Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 2 (45), 2017

Artă

Puterea terapeutică a cuvântului rostit

Autor: dr. Natalia Grădinaru
Cuvântul este verbalizarea a ceea ce trăim, ce avem în interiorul nostru, pentru că el exprimă stări, sentimente, emoții.Descarcă

Convergențe sintactice și axiologice în creația lui Vladimir Palamarciuc

Autor: dr. C. Spînu
Plastician de înaltă cultură, Vladimir Palamarciuc timp de patru decenii își atinge aspirațiile conceptuale și estetice în opere originale realizate în acuarelă, pastel, pictură în ulei sau în acril.Descarcă

Istorie

„Ceea ce am dat – îmi aparţine”. Din amintirile despre tata. 120 de ani de la naşterea acad. Ion G. Dicusar (1897–1973)

Autor: m. c. A. Dicusar
Fiind ultimul fiu în familie, mi-l amintesc pe tata când acesta avea vre-o 50 de ani. Îmi stăruie în memorie mirosul eterului de petrol din laborator, căsuţele vegetaţionale cu plante în vase mari albeDescarcă
Ediţie întreagă e AICI