Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (51), 2018

„Ştiinţa şi demnitatea, mai presus decât toate!”
Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco
Conferinţa astrală a fraţilor Moscalenco
Autor: Acad. Mircea Bologa
Valori basarabene
Autor: Acad. Victor Spinei, membru de onoare al AŞM
Kepler şi problema A n Corpuri
Autor: Acad. Mitrofan Ciobanu, Elena Cebotaru
Diminuarea intensităţii câmpului fluorescent a doi qubiţi pompaţi laser
Autor: Dr. Viorel Ciornea, drd. Elena Cecoi, dr. hab. Mihai A. Macovei
Utilizarea extractului de păducel pentru fabricarea cremei de brânză funcţionale
Autor: Dr. conf. univ. Aliona Ghendov-Moşanu, dr. conf. univ. Liliana Popescu, dr. Ildico Lung, dr. Ocsana-Ileana Opriş, dr. Maria-Loredana Soran, dr. hab. prof. univ. Rodica Sturza
Multivariate spectroscopy analysis for calssification and identification of moldavian matured wine distillates
Autor: PhD Michail Khodasevich, dr. Elena Scorbanov, Elena Cambur, acad. Boris Gaina
Creşterea şi fructificarea pomilor de cătină albă în funcţie de soi
Autor: Acad. Gheorghe Cimpoieş, drd. Ion Cvasov
Misterele casei lui Şmacov
Autor: Drd. Iurie Colesnic
Oenologul Petru Ungurean, unul dintre fondatorii Academiei de Știinţe a RSSM
Autor: Dr. hab. Constantin Manolache, dr. Iulia Malcoci, dr. Ion Valer Xenofontov
Tehnologiile de învăţământ la distanţă: realizări şi provocări
Autor: Dr. conf. univ. Inga Țiţchiev, dr. Lilia Balan
Albumele cartografice ale lui K. Gribanov: reprezentarea Basarabie
Autor: Dr. Adrian Dolghi, dr. conf. cercet. Alina Felea
Simion Zamşa, un maestru al jocului artistic
Autor: Cercet. şt. Vladimir Kravcenko
O Doamna între domni: protagonista unei colecţii de 31 de cărţi
Autor: Dr. hab. Constantin Manolache, dr. Ion Valer Xenofontov
Şcoala teologică din Basarabia Ţaristă într-o lucrare fundamentală
Autor: M. c. Demir Dragnev, dr. Ion Valer Xeonofontov
Perspectiva bibliografică asupra deportărilor din RSS Moldovenească
Autor: Dr. hab. Constantin Manolache, dr. Ion Valer Xenofontov
O redescoperire a sculpturii naţionale
Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă