Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 4 (51), 2018

„Ştiinţa şi demnitatea, mai presus decât toate!” (
Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco
)
Conferinţa astrală a fraţilor Moscalenco (
Autor: Acad. Mircea Bologa
)
Valori basarabene (
Autor: Acad. Victor Spinei, membru de onoare al AŞM
)
Kepler şi problema A n Corpuri (
Autor: Acad. Mitrofan Ciobanu, Elena Cebotaru
)
Diminuarea intensităţii câmpului fluorescent a doi qubiţi pompaţi laser (
Autor: Dr. Viorel Ciornea, drd. Elena Cecoi, dr. hab. Mihai A. Macovei
)
Utilizarea extractului de păducel pentru fabricarea cremei de brânză funcţionale (
Autor: Dr. conf. univ. Aliona Ghendov-Moşanu, dr. conf. univ. Liliana Popescu, dr. Ildico Lung, dr. Ocsana-Ileana Opriş, dr. Maria-Loredana Soran, dr. hab. prof. univ. Rodica Sturza
)
Multivariate spectroscopy analysis for calssification and identification of moldavian matured wine distillates (
Autor: PhD Michail Khodasevich, dr. Elena Scorbanov, Elena Cambur, acad. Boris Gaina
)
Creşterea şi fructificarea pomilor de cătină albă în funcţie de soi (
Autor: Acad. Gheorghe Cimpoieş, drd. Ion Cvasov
)
Misterele casei lui Şmacov (
Autor: Drd. Iurie Colesnic
)
Oenologul Petru Ungurean, unul dintre fondatorii Academiei de Știinţe a RSSM (
Autor: Dr. hab. Constantin Manolache, dr. Iulia Malcoci, dr. Ion Valer Xenofontov
)
„Biografia interioară” a lui Mihai Eminescu (
Autor: Acad. Mihai Cimpoi
)
Tehnologiile de învăţământ la distanţă: realizări şi provocări (
Autor: Dr. conf. univ. Inga Țiţchiev, dr. Lilia Balan
)
Albumele cartografice ale lui K. Gribanov: reprezentarea Basarabie (
Autor: Dr. Adrian Dolghi, dr. conf. cercet. Alina Felea
)
Simion Zamşa, un maestru al jocului artistic (
Autor: Cercet. şt. Vladimir Kravcenko
)
O Doamna între domni: protagonista unei colecţii de 31 de cărţi (
Autor: Dr. hab. Constantin Manolache, dr. Ion Valer Xenofontov
)
Şcoala teologică din Basarabia Ţaristă într-o lucrare fundamentală (
Autor: M. c. Demir Dragnev, dr. Ion Valer Xeonofontov
)
Perspectiva bibliografică asupra deportărilor din RSS Moldovenească (
Autor: Dr. hab. Constantin Manolache, dr. Ion Valer Xenofontov
)
O redescoperire a sculpturii naţionale (
Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
)