Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istorie şi arheologie

Aspecte ale organizării vieții monahale în timpul exarhului moldo-valah, Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni (1808–1812)

Autor: Drd. Marin Șalari
În ultimul timp, a crescut semnificativ interesul pentru studierea istoriei ecleziastice din țara noastră, urmare a revigorării vieții duhovnicești după o perioadă îndelungată de ateism militant și de politică antireligioasă, promovate în RSS Moldovenească.

Situri Cucuteni A-Tripolie BI cu sisteme defensive din nordul Republicii Moldova. Considerații preliminare

Autor: Cercet. șt. Sergiu BODEAN
Printre așezările fazei Cucuteni A-etapei Tripolie BI ale culturii Cucuteni-Tripolie, situate în zona de nord a Republicii Moldova, se numără și cele prevăzute cu sisteme defensive.

Începuturile activităţii comerciale externe a Republicii Moldova: cadrul instituţional şi legislativ

Autor: Drd. Marcel REVENCO
Calea adoptată de clasa politică din RSS Moldovenească spre independenţă la sfârşitul anilor ,80 – începutul anilor ,90 al secolului trecut a fost urmată cu paşi fermi până la adoptarea Declaraţiei de independenţă din 27 august 1991.

Comisariatul Poporului pentru Securitatea Statului al RSS Moldovenești – structura organizatorică în anii 1944–1946

Autor: Drd. Alexandru Malacenco
Crearea și organizarea instituțională a Comisariatului Poporului pentru Securitatea Statului (NKGB-ul sovietic)1 în RSS Moldovenească în anii 1944–1946, precum și rolul său în contextul (re)sovietizării acestui spațiu și „construcției socialismului” este un subiect care suscită interesul public și astăzi, dar care în mod paradoxal, după mai bine de 70 de ani, este prea puțin cunoscut și cercetat în istoriografia Republicii Moldova.

Academician Andrei Andriesh – prominent physicist, science organizer, man of a great humanity

Autor: M. c. Dumitru TSIULYANU
Recently, June 30–July 4, 2019, at the Technical University of Moldova held the 9th edition of the International Scientific Conference ”Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9)”, organized in cooperation with the National Institute of Materials Physics (Romania) and the Institute of Virtual Physics (Romania), being supported by the Institute of Applied Physics, Institute of Electronic engineering and Nanotechnologies and the Academy of Sciences of Moldova.

Cu privire la cercetările monografice în teren desfăşurate de Institutul Social Român din Basarabia (1934–1940)

Autor: Drd. Liudmila Chiciuc
Prima instituţie de cercetări ştiinţifice în domeniul social, care a funcţionat în ţinutul dintre Nistru şi Prut, a fost filiala Institutului Social Român din Bucureşti (1921–1948), cunoscută sub numele de Institutul Social Român din Basarabia (1934–1940). (...)

Misionarismul în serviciul diplomaţiei. Misiunile catolice în Ţara Moldovei şi Ţara Românească în primele decenii al sec. XVII

Autor: cercet. şt. Daniela Hadîrca
Secolul al XVII-lea a reprezentat timpul marilor schimbări în întreaga Europă, întrucât două elemente – politica şi religia – au proiectat şi sistematizat cadrul internaţional al perioadei. (...)

Lichidarea de către guvernul ţarist a particularităţilor administrative şi privilegiilor regiunii Basarabia în anii 1828–1868

Autor: Dr. hab. Alexei Agachi
În literatura istorică de specialitate există un şir de informaţii fragmentare privitor la particularităţile administrative şi privilegiile acordate Basarabiei după lichidarea autonomiei, potrivit prevederilor Aşezământului administrării regiunii Basarabia din 29 februarie 1828. (...)

Relaţiile politice moldo-veneţiene în debutul luptei antiotomane a lui Ştefan cel Mare (1471–1475)

Autor: Dr. Vasile Mărculeţ
Caracterul relaţiilor moldo-veneţiene în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. Întrerupte, după scurta perioadă de funcţionare din a doua jumătate a deceniului al patrulea al sec. al XV-lea, respectiv din anii 1435/1436–1439 [1, p. 189-196], legăturile politice moldo-veneţiene erau reluate în deceniul al optulea al aceluiaşi secol.

Legalitatea unirii Basarabiei cu România, contestată de către Rada Centrală Ucraineană (martie-iulie 1918)

Autor: Dr. conf. univ. Valentin Burlacu
În urma votării de către Sfatul Ţării  la 27 martie 1918 a Unirii Basarabiei cu România, diferendul provocat de Rada Ucraineană vizând teritoriul dintre Prut şi Nistru încă din vara anului 1917 părea a fi aplanat.