Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istorie şi arheologie

Impulsionarea politicilor de gen în Republica Moldova după participarea la Conferința Mondială a Femeilor de la Beijing din 1995

Autor: Oleg Ursan
Anul 1991 este considerat un început promițător în procesul de afirmare a Republicii Moldova în calitate de stat independent și suveran și de trecere la calea democratică de dezvoltare.

Deportat și pierdut de NKVD. Studiu de caz: Dumitru Rotaru

Autor: Dr. hab., prof. univ. Anatol Petrencu
Soarta lui Dumitru Rotaru din satul Găureni, comuna Bălănești, raionul Nisporeni, se aseamănă cu cea a miilor de basarabeni, privați de libertate și duși forțat în Siberia în anul 1941.

Starea de conservare a două exemplare de Ceaslov tipărit la Dubăsari (1794) și aflate la Muzeul eparhial Huși

Autor: Drd. Cristina Maria Cimpianu
Mihail Strelbiţchi (uneori ortografiat Strilbiţchi) s-a remarcat drept un valoros legător de cărţi, gravor rafinat şi meşter tipograf, care a dominat arta tipografică din Moldova secolului al XVIII-lea.

RSS Moldovenească în atenția jurnaliștilor polonezi (1978–1984)

Autor: Dr. Marius Tărîță
La sfârșitul anilor 1970–începutul anilor 1980, RSS Moldovenească a fost vizitată de corespondenți de la un șir de publicații poloneze.

Alimentaţia deportaților din RSS Moldovenească în cadrul Operațiunii „Iug” (1949)

Autor: Dr. Ion Xenofontov, dr. Lidia Prisac
Pentru a intimida și tortura elementele ostile sau cele considerate adverse societății sovietice, sistemul totalitar stalinist a recurs la o serie de constrângeri din perspectiva subzistenței.

Memoria victimelor regimului totalitar-comunist: de la dictatul tăcerii la statutul de patrimoniu cultural (II)

Autor: Dr., conf. univ. Ludmila D. Cojocaru
Cercetarea represiunilor și deportărilor staliniste a avut un parcurs sinuos în mediul științific din Republica Moldova. Astfel, anii 1990 s-au caracterizat printr-un „val recuperator” al memoriei, intelectualitatea, mai ales scriitorii, încurajând supraviețuitorii deportărilor și represiunilor politice să-și asume statutul de martor.

Pagini de istorie și politici ale memoriei privind represiunile staliniste pe malul stâng al Nistrului

Autor: Dr., conf. univ. Virgiliu Bîrlădeanu
Disoluția regimurilor totalitar-comuniste la începutul anilor ’90 a adus în atenția cercetătorilor problemele decomunizării și aplicării justiției în cazurile atrocităților produse în URSS și în Europa de Est.

Istoricii Unirii

Autor: Dr. Ion Valer Xenofontov
În contextul Unirii provinciilor românești, în anul 1918 s-a afirmat pleiada de istorici care au „scris şi au făcut istorie” [1, p. XVI] (N. Iorga [2, p. 149], I. Lupaş, I. Nistor ș.a.), pe care i-am putea defini ca „istorici ai Unirii”.

De la sărbătoarea nașterii domnului la sărbătoarea „anul nou” – deconstrucții ale obiceiurilor de iarnă reflectate în presa din

Autor: Mariana Rusu
În cultura și spiritualitatea poporului nostru, iarna, cu întregul ei ciclu de sărbători și tradiții, prin amploarea, varietatea și semnificația obiceiurilor, este cea mai relevantă perioadă de manifestări populare și tradiționale care încep în Postul Crăciunului, la 28 noiembrie (stil vechi), și se încheie cu Sfântul Ion, la 21 ianuarie.

Lucrările edilitare din complexul monastic de la Hârbovăț (1812–1940)

Autor: Drd. Ioan MOŞNEGUŢU
Secolul al XIX-lea este perioada cea mai propice de dezvoltarea a așezămintelor monastice din regiunea de est a Moldovei.