Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr.3 (62), 2021

Limba romană și posteritatea lui Eugeniu Coșeriu
Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Popa
Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova la 75 de ani
Autor: Dr., conf. univ. Viorica Gladchi, dr., conf. univ. Galina Dragalina
O metodă nouă de procesare: uscarea in strat suspendat a semințelor de struguri
Autor: Drd. Mihail Balan, dr., conf. univ. Natalia Țislinscaia, dr., conf. univ. Adelina Dodon, lector univ. Vitali Vișanu, lector univ. Mihail Melenciuc , lector univ. Igor Gidei, conf., dr. Antoanela Patraș
Impactul virusului SARS CoV-2 asupra sistemului urinar și reproductiv masculin
Autor: r. hab., conf. univ. Ion Dumbraveanu, dr., asist. univ. Andrei Bradu, asist. univ. Iurie Arian, Mihaela Ivanov, Felicia Bulai, dr. hab., prof. univ. Emil Ceban
Particularități de cultivare și procesare ale soiurilor de viță-de-vie de selecție nouă cu aromă de muscat
Autor: Dr. hab., conf. cerc. Mihail Cuharschi, dr., conf. cerc. Vitalie Cebanu, dr. hab., prof. univ. Nicolae Taran, acad. Boris Gaina, dr., conf. cerc. Vladimir Degteari
Deportat și pierdut de NKVD. Studiu de caz: Dumitru Rotaru
Autor: Dr. hab., prof. univ. Anatol Petrencu
Analiza caracteristicilor sistemelor de management al învățării
Autor: Dr. Inga Țițchiev, Veronica Iamandi
Noile media şi propaganda
Autor: Dr. Violeta Stratan Ilbasmiş
Improvizația de jazz ca fenomen al artei muzicale
Autor: Drd. Veaceslav Dașevschii
Cuvinte despre oameni ai cuvantului
Autor: Dr. Tatiana Luchian
Autentic monument istorico-cultural și spiritual
Autor: Dr. Ion Valer Xenofontov
Un studiu imagologic despre Chișinău
Autor: Dr. Diana Dementieva
Medievist și paleograf notoriu. Membrul corespondent Demir Dragnev la 85 de ani
Autor: Dr. hab. Gheorghe Cojocaru, dr. hab. Igor Cereteu