Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filozofie

Fața invizibilă a migrației. Minorii moldoveni neînsoțiți în Italia

Autor: Dr. hab. Victor Moraru, Drd. Ecaterina Deleu
Fenomenul migraţiei se înscrie, la ora actuală, în șirul celor mai ostentative provocări cu care se confruntă societatea contemporană.

Fenomenul corupţiei: între percepţie şi reacţie socială

Autor: Dr. hab., prof. univ. Valeriu Cuşnir
Aderarea Republicii Moldova la Grupul de state europene împotriva corupţiei (GRECO), la Convenţia penală şi Convenţia Civilă privind corupţia impune armonizarea legislaţiei naţionale cu imperativele actelor internaţionale, fapt care în mare măsură şi-a găsit reflectare în Codul penal al Republicii Moldova: reglementarea infracţiunilor de corupere pasivă, corupere activă, trafic de influenţă, îmbogăţire ilicită, precum şi sancţionarea faptelor respective în sectorul privat – infracţiunile de luare de mită şi dare de mită.

Aspecte conceptuale ale culturii muzicale contemporane

Autor: Dr. hab. Gheorghe Bobînă, drd. Mihaela Rusu, Institutul de Istorie al AȘM
În cadrul ultimelor investigaţii realizate în domeniul ştiinţelor umaniste, conceptul de cultură ocupă un loc central. Remarcăm faptul că, în cazul acestor discipline, preocupate de cunoaşterea universului uman şi social, factorii de ordin cultural reprezintă pentru societăţile contemporane o importantă sursă de dezvoltare istorică.

Organismul militar al statului: aspecte cognitiv-metodologice

Autor: Dr. Constantin Manolache, Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM
Premisa teoretică necesară studierii organismului militar al statului o constituie reflecţia filosofică asupra esenţei şi structurii acestuia. Cu referire la Republica Moldova, soluţionarea respectivei probleme este de o actualitate deosebită, având în vedere că se află la etapa importantă de constituire şi consolidare, iar organismul său militar trece printr-un proces dificil de edificare şi de reformare.

Problematica antropologică în context bioetic şi politic

Autor: Dr. Serghei Sprincean, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Ştiinţa şi filosofia din toate timpurile şi-au adus contribuţia substanţială şi şi-au manifestat interesul nestăvilit pentru îmbunătăţirea calitativă a vieţii societăţii şi individului.

Arhetipul şi brandingul politic: premise culturale în persuasiune

Autor: Dr., conf. univ. Aurelia Peru-Balan, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Politicul şi persuasiunea constituie două concepte convergente în spaţiul public. Politicul este ştiinţa şi practica de guvernare a unui stat; sferă de activitate social-istorică ce cuprinde relaţiile, orientările şi manifestările care apar între partide, între categorii şi grupuri sociale, între popoare etc.

Mediul rural sub incidenţa schimbărilor demografice

Autor: Acad. Gheorghe Paladi, dr., conf. cercet. Olga Gagauz, dr., conf. cercet. Mariana Buciuceanu-Vrabie, dr. Olga Penina
Situaţia demografică prezentă în mediul rural este rezultatul cumulat al evoluţiei complexe a natalităţii (fertilităţii), mortalităţii şi migraţiei externe, în special după anii ’90 şi în primele decenii ale secolului XXI.

Ecologia socială. Concepţii ştiinţifice

Autor: Dr., conf. univ. Constantin Manolache, Institutul de Studii Enciclopedice, AŞM
Mediul ambiant şi dezvoltarea economică sunt indisolubile. Cel dintâi reprezintă locul în care trăim cu toţii, iar cea de-a doua constituie efortul depus pentru a îmbunătăţi viaţa noastră în mijlocul naturii înconjurătoare.

Parteneriatul civil-militar: abordări teoretico-metodologice

Autor: Drd. Vitalie Marinuţă
În contextul abordării problemei privind relaţiile civil-militare şi controlul civil democrat ca formă deosebită a organizării acestora în stat, menţionăm că scopul dezvoltării unui asemenea format de relaţii dintre stat şi societate reprezintă, întâi de toate, securitatea acestuia. Asigurarea securităţii constă în crearea unui echilibru dintre stat şi societate. Posibilitatea de asigurare a mecanismului respectiv rezidă în garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Buna guvernare prin prisma opţiunii de integrare europeană a Republicii Moldova

Autor: Dr., conf. univ. Pantelimon Varzari, Dr. Pavel Midrigan
Actul guvernării în societăţile postsovietice la capitolul calitate trebuie să includă mai multe dimensiuni, prioritare fiind consolidarea guvernabilităţii instituţiilor politice ale statului, asigurarea unei administrări competente în vederea promovării interesului public, responsabilitatea guvernării pentru atingerea unor obiective specifice ţărilor care aspiră să adere la Uniunea Europeană (aprofundarea reformelor democratice, respectarea drepturilor omului, formarea statului de drept, asigurarea securităţii naţionale ş.a.).