Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filozofie, sociologie, ştiinţe politice

Arhetipul şi brandingul politic: premise culturale în persuasiune

Autor: Dr., conf. univ. Aurelia Peru-Balan, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Politicul şi persuasiunea constituie două concepte convergente în spaţiul public. Politicul este ştiinţa şi practica de guvernare a unui stat; sferă de activitate social-istorică ce cuprinde relaţiile, orientările şi manifestările care apar între partide, între categorii şi grupuri sociale, între popoare etc.
Descarcă

Mediul rural sub incidenţa schimbărilor demografice

Autor: Acad. Gheorghe Paladi, dr., conf. cercet. Olga Gagauz, dr., conf. cercet. Mariana Buciuceanu-Vrabie, dr. Olga Penina
Situaţia demografică prezentă în mediul rural este rezultatul cumulat al evoluţiei complexe a natalităţii (fertilităţii), mortalităţii şi migraţiei externe, în special după anii ’90 şi în primele decenii ale secolului XXI.
Descarcă

Ecologia socială. Concepţii ştiinţifice

Autor: Dr., conf. univ. Constantin Manolache, Institutul de Studii Enciclopedice, AŞM
Mediul ambiant şi dezvoltarea economică sunt indisolubile. Cel dintâi reprezintă locul în care trăim cu toţii, iar cea de-a doua constituie efortul depus pentru a îmbunătăţi viaţa noastră în mijlocul naturii înconjurătoare.
Descarcă

Parteneriatul civil-militar: abordări teoretico-metodologice

Autor: Drd. Vitalie Marinuţă
În contextul abordării problemei privind relaţiile civil-militare şi controlul civil democrat ca formă deosebită a organizării acestora în stat, menţionăm că scopul dezvoltării unui asemenea format de relaţii dintre stat şi societate reprezintă, întâi de toate, securitatea acestuia. Asigurarea securităţii constă în crearea unui echilibru dintre stat şi societate. Posibilitatea de asigurare a mecanismului respectiv rezidă în garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
Descarcă

Buna guvernare prin prisma opţiunii de integrare europeană a Republicii Moldova

Autor: Dr., conf. univ. Pantelimon Varzari, Dr. Pavel Midrigan
Actul guvernării în societăţile postsovietice la capitolul calitate trebuie să includă mai multe dimensiuni, prioritare fiind consolidarea guvernabilităţii instituţiilor politice ale statului, asigurarea unei administrări competente în vederea promovării interesului public, responsabilitatea guvernării pentru atingerea unor obiective specifice ţărilor care aspiră să adere la Uniunea Europeană (aprofundarea reformelor democratice, respectarea drepturilor omului, formarea statului de drept, asigurarea securităţii naţionale ş.a.).
Descarcă

25 de ani ai sectorului de găgăuzologie

Autor: Dr. Liubov Cimpoieş, Dr. Diana Nicoglo
Cercetările autohtone în domeniul găgăuzologiei îşi au începutul în doua jumătate a anului 1946.
Descarcă

Terorismul suicidal: aspecte teoretice şi practice

Autor: Vitalie Marinuţă, Ministru al Apărării
Terorismul, la general, şi cel suicidal, în particular, au o istorie îndelungată. Acest sistem de acţiuni radicale a fost utilizat de-a lungul timpului de diferite organizaţii, atât religioase, cât şi ideologice, pentru a-şi atinge diverse scopuri.
Descarcă

Blogosfera ca proiecţie online a sferei publice

Autor: Dr. Alexandru S. Roşca, Institutul de Studii Enciclopedice
Se consideră că o sferă publică democratică se menţine pe cinci piloni:
– Libertăţile civile garantate constituţional – libertatea expresiei, opiniei şi adunării, ce provin din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului...
Descarcă

Impactul migraţiei forţei de muncă asupra Republicii Moldova: aspecte demografice şi economice

Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Dr. Galina Savelieva, Cerc. şt. Vera Cotelnic
Restructurarea economiei naţionale în urma tranziţiei la economia de piaţă, întreprinsă la sfârşitul anilor 1980 şi începutul anilor 1990, înrăutăţirea bruscă a situaţiei social-economice în ţară, sărăcirea populaţiei etc., a condus la intensificarea proceselor migraţioniste cu accentul pe deplasările în masă în căutarea unui loc de muncă, mai cu seamă a uneiDescarcă

Noua paradigmă a dezvoltării economice şi societatea bazată pe cunoaştere

Autor: Dr. Alexandru Roşca, Institutul de Studii Enciclopedice
Noţiunea „societate bazată pe cunoaştere” s-a cristalizat spre sfârşitul anilor 1990, fiind utilizată, mai cu seamă, de cercurile academice ca alternativă pentru termenul „societate informaţională”. UNESCO, de exemplu, a adoptat termenul de „societate a cunoaşterii” la plural, ceea ce vine să recunoască faptul inexistenţei unui model uniform, dictat de tehnologie sau relaţii de piaţă, la care ar trebui să se conformeze toate societăţile.
Descarcă