Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filozofie, sociologie, ştiinţe politice

Orientări eticovalorice în ştiinţa contemporană

Autor: Dr.hab. Gheorghe Bobână
Analizând problema raportului dintre ştiinţă şi valori, evidenţiem două aspecte: relevanţa ştiinţei în plan etico-social şi cea a valorilor în ştiinţă sub aspect cognitiv. Deosebit de populară în mediul ştiinţific şi nu numai, este imaginea ştiinţei neutră valoric sub aspect cognitiv şi relevantă în plan etico-valoric, avându-se în vedere responsabilitatea savantului pentru consecinţele dezvoltării ştiinţei.Descarcă

Romanul lui Vladimir Beşleagă (valenţe psihanalitice)

Autor: Dr. conf. univ. Ana Ghilaş, Universitatea de Stat din Moldova
Scriitorul Vladimir Beşleagă este reprezentantul generaţiei şaizeciste, generaţie care a realizat artistic un imperativ al timpului numit sugestiv “întoarcerea la izvoare”.Descarcă

Măsuri de redresare a situaţiei în domeniul medicamentului

Autor: dr.hab. prof. univ. Victor Ghicavîi, şef catedră farmacologie şi farmacologie clinică a USMF „Nicolae Testemiţanu”, specialist principal al MS
Este bine cunoscut faptul, că medicina a intrat în secolul al XXI-lea cu un arsenal viguros de medicamente. Industria farmaceutică mondială actualmente produce zeci şi sute de mii de preparate farmaceutice. Mai mult de 6 mii din ele, în diferite forme farmaceutice, sunt înregistrate şi autorizate în Republica Moldova pentru utilizare în practica medicală.
Descarcă

Societatea postcernobâl

Autor: dr. Ion Xenofontov, secretar ştiinţific, Institutul de Studii Enciclopedice
Motto: „Câte un atom paşnic în fiecare casă”
(Slogan din oraşul Pripet, localitate aflată în apropierea Cernobâlului)
Dimensiunile problemei. Factorii naturali de existenţă a omenirii au fost/sunt periclitaţi de inovaţii tehnologice în aşa măsură încât actualmente putem vorbi „de o bombă cu detonare întârziată pe care avem intenţia s-o programăm singuri”.Descarcă

Semnificaţia interesului naţional în definirea unor priorităţi strategice de politică externă a Republicii Moldova

Autor: Dr. în fi losofie Victor JUC
Actualitatea investigaţiilor este determinată de oportunitatea definirii interesului naţional al Republicii Moldova, abordat în calitate de factor determinant al dezvoltării statului şi asigurării coeziunii societăţii, luând ca bază interconexiunea şi interdependenţa dintre politica internă şi politica externă. În ordinea de idei reliefată, sunt supuseDescarcă

Omul ca agent şi obiectiv social în contextul tranziţiei

Autor: Acad.Alexandru Roşca
Din anul 1990 sub egida ONU a început elaborarea Rapoartelor naţionale cu privire la dezvoltarea umană, prezentate anual opiniei publice locale şi internaţionale. Din acelaşi an, în baza rapoartelor naţionale sunt elaborate rapoartele globale asupra dezvoltării umane, în care fiecărei ţări îi revine locul său în lume conform indicilor stabiliţi.Descarcă

Mircea Eliade: pledoarie pentru tezaurul eminescian

Autor: Dr.în filozofie Lidia Troianowski
De obicei, când se pune în dezbatere problema raportului dintre om şi valori, tradiţional se consideră că cine excelează în direcţia unei valori nu are înţelegere pentru celelalte. Experienţa, însă, ne demonstrează că există şi excepţii.Descarcă