Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filozofie

Omul ca agent şi obiectiv social în contextul tranziţiei

Autor: Acad.Alexandru Roşca
Din anul 1990 sub egida ONU a început elaborarea Rapoartelor naţionale cu privire la dezvoltarea umană, prezentate anual opiniei publice locale şi internaţionale. Din acelaşi an, în baza rapoartelor naţionale sunt elaborate rapoartele globale asupra dezvoltării umane, în care fiecărei ţări îi revine locul său în lume conform indicilor stabiliţi.

Mircea Eliade: pledoarie pentru tezaurul eminescian

Autor: Dr.în filozofie Lidia Troianowski
De obicei, când se pune în dezbatere problema raportului dintre om şi valori, tradiţional se consideră că cine excelează în direcţia unei valori nu are înţelegere pentru celelalte. Experienţa, însă, ne demonstrează că există şi excepţii.