Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe ale educaţiei

Şcoala doctorală, în pas cu reforma AŞM

Autor: Acad. Maria Duca, Universitatea AŞM
Evoluţia societăţii în epoca postindustrială, cea a globalizării şi informatizării, este şi va fi în continuare în mare măsură condiţionată de evoluţia societăţii în epoca postindustrială, cea a globalizării şi informatizării, este şi va fi în continuare în măsură co condiţionată de cercetare, aceasta stând la baza progresului tehnologic.

Educaţia de performanţă: Contexte. Obiective. Strategii

Autor: Acad. Mitrofan Cioban, dr. hab. Ilie Lupu, dr. Larisa Sali, Universitatea de Stat din Tiraspol
Încă 300 de ani înaintea erei noastre filozofii şi-au pus întrebarea: cine este cel pentru care se organizează instruirea? Socrate, prin provocările sale intelectuale, prin atenţia acordata educaţiei, a valorizat subiectul care învaţă, considerându-l cel mai important.

Clusterul educaţional-ştiinţific, structură eficientă în asigurarea calităţii instruirii prin cercetare

Autor: Dr. Angela Port, Adelina Revenco, Dr. Steliana Clapco
Resursa umană calificată, inovarea şi valorificarea la scară largă a cunoştinţelor constituie elementele-cheie ale unei economii bazate pe cunoaştere. În acest context, o contribuţie semnificativă la dezvoltarea durabilă a ţării revine universităţilor – principalii formatori de potenţial uman şi comunităţii ştiinţifice – mediu de creare, diseminare şi aplicare a cunoştinţelor.

Pledoarie pentru reînnoirea matematicii la nivel şcolar

Autor: Dr. conf. univ. Marcel Teleucă; Dr. hab. prof.univ. Ilie Lupu, Universitatea de Stat din Tiraspol
Primo. Metodologiei predării matematicii i se atribuie un loc comparabil – în anumite limite – cu cel ocupat de celelalte obiecte studiate de către viitorii profesori. Altfel spus, locul unei discipline cu probleme şi metode de cercetare proprii.
Secundo. Pregătirea metodologică comportă caracterul de ucenicie în deprinderea unei meserii.

Ştiinţa şi educaţia în SUA şi Republica Moldova. Analiză comparativă bazată pe experienţa personală

Autor: Academician al AŞM Isaac Bersuker, profesor la Universitatea Texas din Austin
Introducere
Tema prelegerii mele este inspirată de discuţiile încinse despre rolul ştiinţei pe care le-am surprins aici. De fapt, acest subiect s-a mai dezbătut şi altădată, în controversă, făcându-se auzite, şi atunci, şi acum, voci care afirmă cum că ar trebui închisă
Academia.

Redimensionarea sistemului naţional de pregătire a cadrelor ştiinţifice

Autor: Acad. Valeriu CANŢER, preşedinte al C.N.A.A.
SEMNIFICAŢIA ŞI MODUL DE PREGĂTIRE A CADRELOR ŞTIINŢIFICE
Capitalul uman calificat este produsul cel mai solicitat în societatea şi economia modernă care, fiind bazate pe cunoaştere şi inovare, pot fi funcţionale doar având specialişti ce ar dispune de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi operaţionale.

Despre cercetarea ştiinţifică în universităţi

Autor: Acad. al Academiei Române Gleb Drăgan
Universităţile, îndeosebi cele privind ştiinţele exacte, cuprind specialişti de valoare care reprezintă cunoaşterea în domeniul lor de activitate şi, totodată, au rolul transmiterii acestei cunoaşteri, ceea ce are un impact în dezvoltarea culturii. Se ştie că universităţile sunt entităţi de sine stătătoare. Pentru a vorbi de reforma universitară, legată de cercetarea ştiinţifi că, trebuie să analizăm modul cum universitarii lucrează în cadrul unei echipe, modul cum concep cercetarea ştiinţifi că.

Игры, интеллект и бизнес

Autor: Д. н. Валерий Руденко
На все времена, сколько будет существовать Homo Sapiens, и даже тогда, когда произойдет тотальная электронизация и компьютеризация – всегда у человека будет вызывать живой ин- терес “хитрое” механическое устройство, со- стоящее из нескольких сопряженных деталей, манипулируя которыми надо изменить их вза- иморасположение о

Akademia (Imn)

Autor: Versuri: Dumitru Matcovschi, Muzică: Teodor Zgureanu
Akademia, ca solia milenară, cu falnice portaluri şi darnice făclii; cu tot ce-avem şi am avut odinioară, cu tinereţi eterne şi bătrâneţi târzii Akademia, neam şi ţară. Akademia, zbor înalt. Akademia, minte clară. Akademia, gând curat.