Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe ale educaţiei

Игры, интеллект и бизнес

Autor: Д. н. Валерий Руденко
На все времена, сколько будет существовать Homo Sapiens, и даже тогда, когда произойдет тотальная электронизация и компьютеризация – всегда у человека будет вызывать живой ин- терес “хитрое” механическое устройство, со- стоящее из нескольких сопряженных деталей, манипулируя которыми надо изменить их вза- иморасположение о

Akademia (Imn)

Autor: Versuri: Dumitru Matcovschi, Muzică: Teodor Zgureanu
Akademia, ca solia milenară, cu falnice portaluri şi darnice făclii; cu tot ce-avem şi am avut odinioară, cu tinereţi eterne şi bătrâneţi târzii Akademia, neam şi ţară. Akademia, zbor înalt. Akademia, minte clară. Akademia, gând curat.