Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe ale educaţiei

Despre cercetarea ştiinţifică în universităţi

Autor: Acad. al Academiei Române Gleb Drăgan
Universităţile, îndeosebi cele privind ştiinţele exacte, cuprind specialişti de valoare care reprezintă cunoaşterea în domeniul lor de activitate şi, totodată, au rolul transmiterii acestei cunoaşteri, ceea ce are un impact în dezvoltarea culturii. Se ştie că universităţile sunt entităţi de sine stătătoare. Pentru a vorbi de reforma universitară, legată de cercetarea ştiinţifi că, trebuie să analizăm modul cum universitarii lucrează în cadrul unei echipe, modul cum concep cercetarea ştiinţifi că.

Игры, интеллект и бизнес

Autor: Д. н. Валерий Руденко
На все времена, сколько будет существовать Homo Sapiens, и даже тогда, когда произойдет тотальная электронизация и компьютеризация – всегда у человека будет вызывать живой ин- терес “хитрое” механическое устройство, со- стоящее из нескольких сопряженных деталей, манипулируя которыми надо изменить их вза- иморасположение о

Akademia (Imn)

Autor: Versuri: Dumitru Matcovschi, Muzică: Teodor Zgureanu
Akademia, ca solia milenară, cu falnice portaluri şi darnice făclii; cu tot ce-avem şi am avut odinioară, cu tinereţi eterne şi bătrâneţi târzii Akademia, neam şi ţară. Akademia, zbor înalt. Akademia, minte clară. Akademia, gând curat.