Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Management în cercetare şi inovare

Analysis of Moldovan science: structure, results, european integration, challenges and recommendations

Autor: Dr. Heinrich Pingel-Rollman, Integrated expert from Germany
The present article aims at providing an independent external analysis of the Academy of Sciences of Moldova (ASM) as well as recommendations to the further development of ASM, according to the Code of Science and Innovation adopted in 2004 the highest scientific forum of the country, representing the only public institution of national interest in the sphere of science and innovation [1].Descarcă

Identitatea constituţională a Republicii Moldova

Autor: Alexandru Tănase, Preşedintele Curţii Constituţionale
I. Puterea normativă a istoriei în dreptul constituţional: despre relaţia dintre istorie şi identitatea constituţională
1. Abordarea subiectului identităţii constituţionale în faţa mediului academic reprezintă o provocare, punând începutul unei dezbateri ample şi multidimensionale a acestei probleme în Republica Moldova.
Descarcă

Expertiza proiectelor de cercetare fundamentală şi aplicativă. Studiu de caz

Autor: Dr. Constantin Ciubotaru, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Interpretul Pavel Stratan are un cântec în care spune că unii numără câte stele sunt pe cer, iar alţii – câte nu-s. Cam aşa se întâmplă şi cu expertiza proiectelor de cercetare în Republica Moldova. Este evident că experţii autohtoni cunosc bine echipele antrenate la realizarea proiectelor şi ar fi de aşteptat să prezinte o evaluare obiectivă, cu argumentare convingătoare
pe fiecare poziţie din fişa de evaluare.
Descarcă

Dezvoltarea cercetării tehnico-tehnologice şi pregătirea cadrelor inginereşti la Bălţi

Autor: Dr. hab., prof.univ. Pavel Topala, Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi
Nu cred că există o dată concretă care ar putea atesta începutul dezvoltării ştiinţelor tehnologice şi inginereşti în urbea de la nordul ţării cu numele Bălţi. Oraşul, ca şi multe altele, a avut la origine mai multe localităţi sau mahalale (Slobozia, Pământeni, Tăioasa şi Ţigănia [1]), în care deja erau prezenţi germenii tehnologici.
Descarcă

Ştiinţă performantă în serviciul societăţii

Autor: Gheorghe Duca
În anul 2014 a fost ales preşedintele AŞM. Astfel, programul managerial de activitate pentru viitor se înscrie pe linia continuităţii şi asumării responsabilităţilor în vederea păstrării valorilor şi performanţelor în noile condiţii de modernizare a sferei academice.
Descarcă

Încă o dată despre ştiinţă şi atestarea cadrelor ştiinţifice (în baza informaţiilor privind domeniul economic)

Autor: Dr., prof. univ. Mihai Patraş, membru titular al Academiei Internaţionale de Management, Moscova
Precum se ştie, de mai mulţi ani Republica Moldova se află ferm pe ultimul loc în Europa în privinţa nivelului de dezvoltare economică. Dacă pe timpul guvernării (neo)comuniste (anii 2001-2009), acest fapt era contestat sau obturat de regimul Voronin (fără argumente), astăzi nimeni nu-l mai pune la îndoială, fiind unanim recunoscut. Mai mult decât atât. Aproape toată lumea s-a împăcat cu starea de înapoiere cronică a statului.
Descarcă

Conceptul de „Doctorat industrial” din perspectiva pregătirii specialiştilor

Autor: Dr., conf. univ. Aliona Glijin, Ştefan Tiron, UnASM
O multitudine de factori convergenţi şi complementari, cu un mare potenţial de impact, justifică amploarea şi consecvenţa preocupărilor pentru instituirea şi valorificarea doctoratului industrial.
Descarcă

Modele matematice de expertiză în domenii ştiinţifice

Autor: Dr., conf. univ. Vsevolod Arnaut, M.cor., prof. univ. Constantin Gaindric, Dr., conf. univ. Florin Damian, Dr., conf. univ. Galina Magariu, Dr. hab. Iurie Rogojin, Iulian Secrieru, Tatiana Verlan, M. cor., prof. univ. Nicolae Vulpe
Procesele ce au menirea de a asigura o repartiţie meritocratică a fondurilor limitate acordate cercetării sunt permanent în atenţia cercetătorilor din întreaga lume. Există o gamă largă de abordări, în care se utilizează metode mai mult sau mai puţin
generale, însă mai frecvente sunt cele specifi ce domeniului şi/sau ţării.
Descarcă

Evaluarea ştiinţei moderne: cu –metrii vechi şi/sau noi?

Autor: Drd. Igor Cojocaru, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Diversitatea -metriilor [1]
Sfera cercetării-dezvoltării se confruntă cu numeroase provocări ale societăţii moderne. Trecerea de la formatul print al publicaţiilor ştiinţifice la cel electronic anunţă cu claritate că viitorul ştiinţei va fi depozitat în format electronic (e-Science) [2], iar accesul deschis la informaţia ştiinţifică în formatul respectiv reprezintă cea mai efi cientă modalitate de gestionare a ştiinţei şi de asistenţă în procesul decizional [3].
Descarcă

Ratingul actualizat al instituţiilor de cercetare acreditate din Republica Moldova: 1 ianuarie 2013

Autor: Academician Valeriu Canţer, academician Simion Toma, dr. hab., conf. cerc. Vitalie Minciună, dr., conf. cerc. Lucia Bileţchi
Evaluarea şi ierarhizarea (clasificarea) instituţiilor de învăţământ superior şi celor de cercetaredezvoltare au devenit deja un fenomen obişnuit atât la nivel naţional, cât şi la cel internaţional. Acestea rep rezintă o sursă importantă de documentare pentru factorii decizionali privind finanţarea organizaţiilor, antrenarea lor în proiecte şi programe academice şi de cercetare, precum şi structurarea sistemului educaţional.
Descarcă