Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Management în cercetare şi inovare

Contribuția AȘM la internaţionalizarea sferei de cercetare-inovare

Autor: Dr. Lidia Romanciuc
Eminamente, una dintre prioritățile Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) constituie internaţionalizarea sferei de cercetare-inovare în baza principiului unui parteneriat reciproc avantajos cu savanții din străinătate.Descarcă

Știința deschisă – provocare a politicilor de cercetare-inovare

Autor: Dr. hab., conf. univ. Aurelia Hanganu
Scopul articolului de față constă în a prezenta situația curentă din Republica Moldova în ce privește politicile naţionale actuale în domeniul științei și inovării referitoare la elementele și activitățile care ţin de conceptul Ştiinţă Deschisă, precum și a disemina concluziile și recomandările pentru dezvoltarea sistemelor naționale de cercetare în concordanţă cu prevederile Științei Deschise, agreate de țările participante la exercițiul de învățare reciprocă privind Știința Deschisă, desfășurat în cadrul facilitățiloDescarcă

Aspecte ale managementului calității în domeniul cercetării-dezvoltării

Autor: Dr. M. Guzun, dr. Alfreda Roșca, dr. I. Cojocaru, dr. Viorica Botnaru
Calitatea activității de cercetare-dezvoltare (CD) este evaluată în baza unui sistem de indicatori de performanță acceptaţi la nivel internațional [1], la care se aliniază şi sistemele naționale de evaluare a activității științifice.Descarcă

Cu privire la calitatea normelor de drept ale Codului cu privire la știință și inovare (republicat)

Autor: Doctor habilitat în drept, profesor cercetător Victor BALMUȘ
Autorul efectuează o analiză a definițiilor noțiunilor principale din Codul cu privire la știință şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 (republicat) și aduce argumente cu privire la nerespectarea criteriilor calității normelor de drept în procesul adoptării acestei legi, inclusiv în comparație cu legislația, bunele practici și doctrina din Spațiul European de Cercetare.Descarcă

Preeminența dreptului și securitatea juridică în procesul amendării Codului cu privire la știință și inovare și a Codului educaț

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Victor Balmuș
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la știință şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15 iulie 2004 a fost supus avizării de către autoritățile publice interesate și publicat pentru consultări publice încă în iunie 2014 [1].Descarcă

Declarația Președintelui Academiei de Științe a Moldovei Cu privire la dezvoltarea științei în noile condiții de reformare

Autor: acad. Gh. Duca
La 21 iulie curent, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare, care, în contextul reformei administrației publice, prevede schimbări esențiale în administrarea domeniilor cercetării și inovării.Descarcă

Analysis of Moldovan science: structure, results, european integration, challenges and recommendations

Autor: Dr. Heinrich Pingel-Rollman, Integrated expert from Germany
The present article aims at providing an independent external analysis of the Academy of Sciences of Moldova (ASM) as well as recommendations to the further development of ASM, according to the Code of Science and Innovation adopted in 2004 the highest scientific forum of the country, representing the only public institution of national interest in the sphere of science and innovation [1].Descarcă

Identitatea constituţională a Republicii Moldova

Autor: Alexandru Tănase, Preşedintele Curţii Constituţionale
I. Puterea normativă a istoriei în dreptul constituţional: despre relaţia dintre istorie şi identitatea constituţională
1. Abordarea subiectului identităţii constituţionale în faţa mediului academic reprezintă o provocare, punând începutul unei dezbateri ample şi multidimensionale a acestei probleme în Republica Moldova.
Descarcă

Expertiza proiectelor de cercetare fundamentală şi aplicativă. Studiu de caz

Autor: Dr. Constantin Ciubotaru, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Interpretul Pavel Stratan are un cântec în care spune că unii numără câte stele sunt pe cer, iar alţii – câte nu-s. Cam aşa se întâmplă şi cu expertiza proiectelor de cercetare în Republica Moldova. Este evident că experţii autohtoni cunosc bine echipele antrenate la realizarea proiectelor şi ar fi de aşteptat să prezinte o evaluare obiectivă, cu argumentare convingătoare
pe fiecare poziţie din fişa de evaluare.
Descarcă

Dezvoltarea cercetării tehnico-tehnologice şi pregătirea cadrelor inginereşti la Bălţi

Autor: Dr. hab., prof.univ. Pavel Topala, Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi
Nu cred că există o dată concretă care ar putea atesta începutul dezvoltării ştiinţelor tehnologice şi inginereşti în urbea de la nordul ţării cu numele Bălţi. Oraşul, ca şi multe altele, a avut la origine mai multe localităţi sau mahalale (Slobozia, Pământeni, Tăioasa şi Ţigănia [1]), în care deja erau prezenţi germenii tehnologici.
Descarcă