Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Management în cercetare şi inovare

Ratingul actualizat al instituţiilor de cercetare acreditate din Republica Moldova: 1 ianuarie 2013

Autor: Academician Valeriu Canţer, academician Simion Toma, dr. hab., conf. cerc. Vitalie Minciună, dr., conf. cerc. Lucia Bileţchi
Evaluarea şi ierarhizarea (clasificarea) instituţiilor de învăţământ superior şi celor de cercetaredezvoltare au devenit deja un fenomen obişnuit atât la nivel naţional, cât şi la cel internaţional. Acestea rep rezintă o sursă importantă de documentare pentru factorii decizionali privind finanţarea organizaţiilor, antrenarea lor în proiecte şi programe academice şi de cercetare, precum şi structurarea sistemului educaţional.
Descarcă

Reformarea cercetării ştiinţifice –imperativ acut al societăţii

Autor: Academician Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Nivelul de dezvoltare a oricărei societăţi este determinat în mod primordial de capacitatea intelectuală a oamenilor de a răspunde provocărilor timpului. Echilibrul între problemele societăţii şi soluţiile aferente, pe durata evoluţiei civilizaţiei umane, a fost asigurat de elitele intelectuale.
Descarcă

Aspecte privind performanţa inovaţională a Republicii Moldova (în baza studiului innobarometru 2010)

Autor: Dr., conf. univ. Eduard Hîrbu, Academia de Studii Economice din Moldova
Gestiunea activităţilor de inovare, atât la nivel de întreprindere (microeconomic), cât şi la cel naţional şi internaţional (macroeconomic şi mondoeconomic/regional), presupune o cunoaştere temeinică a acestora.
Descarcă

Sistem analitic informaţional pentru managementul activităţii de cercetare

Autor: Cerc. Adrian Ciobanu (IIT, AR); Dr. hab. Svetlana Cojocaru (IMI, AŞM); M. cor. al AŞM, Constantin Gaindric (IMI, AŞM); Dr. Galina Magariu (IMI, AŞM); M.cor. al Academiei Române, Horia N. Teodorescu (IIT, AR); Cerc. Tatiana Verlan (IMI, AŞM)
1. Introducere
Fiecare generaţie de oameni are parte de propria revoluţie tehnologică. Incontestabil, cea pe care o trăieşte societatea de azi este marcată de implementarea la scară largă a tehnologiilor informaţionale. Un termen relativ nou, încadrat în tabloul modern al Societăţii Informaţionale, este cel al datelor de mare volum (Big Data), în creştere exponenţială, practic, în toate domeniile.
Descarcă

De la performanţă în cercetare la teze de doctorat de excelenţă

Autor: Dr. hab. Tatiana Spătaru, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Proiectul Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului” a fost lansat în 2010 de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA).
Descarcă

Evaluarea şi acreditarea ştiinţifică – una din modalităţile de ierarhizare a instituţiilor de cercetare

Autor: Acad. Valeriu Canţer, Acad. Simion Toma, Dr. hab., conf.cerc. Vitalie Minciună, Dr., conf.cerc. Lucia Bileţchi, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
În anul 1983, revista americană U.S. News&World Report lansează primul(a) rating/ clasament/ierarhizare al(a) instituţiilor de învăţământ superior – America’s Best Colleges [1]. La baza evaluării sunt puse câteva seturi de indicatori, dintre care ponderea principală revine indicatorilor de performanţă în cercetare.
Descarcă

Centrul pentru finanţarea cercetării fundamentale şi aplicative

Autor: Dr. Vasile Grama, director al Centrului pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative
Procesul reformei, demarat de actualul Guvern prin Programul intitulat „LIBERTATE, DEMOCRAŢIE, BUNĂSTARE 2011-2014”, are ca scop principal schimbarea modului de dezvoltare a ţării. Se urmăreşte tranziţia de la o economie bazată pe consum la o economie bazată pe investiţii, inovaţii şi competitivitate. O simpla înţelegere a scopului dovedeşte că domeniul Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CD&I) trebuie să ocupe un loc aparte în vederea asigurării suportului principal în dezvoltarea economică şi socială a ţării.
Descarcă

Conceptul şi principiile de structurare a nomenclatorului domeniilor şi specialităţilor ştiinţifice

Autor: Acad. Valeriu Canţer, dr. hab., conf. cerc., Vitalie Minciună
Integrarea Republicii Moldova în spaţiul educaţional, ştiinţific şi tehnologic european impune implementarea grabnică a standardelor internaţionale cu atribuţii la principiile de organizare a domeniilor de referinţă, precum şi de evidenţă statistică în cadrul acestora.
Descarcă

Unele aspecte ale capitalului uman din Republica Moldova. studiu comparativ

Autor: Dr. hab. Anatol Rotaru, Rodica Cujba, dr. Svetlana Alexeeva
Capitalul uman şi, în special, cel din cercetare, este sursa de bază a dezvoltării ştiinţei, inovaţiilor, nivelului înalt de educaţie şi a culturii în general. În anii 1990, în urma aşa-zisei terapii de şoc a economiei naţionale, în Republica Moldova a dispărut ştiinţa ramurală, iar o bună parte dintre şcolile ştiinţifice s-au autodizolvat.
Descarcă