Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

In memoriam

Anatol Codru. Realitatea la modul poetic

Autor: Dr. Dumitru Olărescu
Exegeţii creaţiei poetice şi cinematografice a lui Anatol Codru au emis multiple caracteristici referitoare la opera, dar şi la individualitatea acestuiaDescarcă

Ilustru agrochimist și manager al științei

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Boris Gaina, Dr. Gheorghe Tudorache
Dragostea pentru moșia strămoșească, admirația pentru bogăția gliei, stima față de consătenii harnici, dar și îndemnul părinților de a-și vedea odrasla mai aproape de casă și un stâlp la bătrânețe, toate acestea l-au făcut pe Simion Toma să îmbrățișeze profesia de
agronom.Descarcă

Aacademicianul Eugen Popușoi - primus inter pares

Autor: Acad. Gheorghe Ghidirim
În final trebuie să menționez că profesorul, academicianul E. Popușoi chiar din anii studenției și pe tot parcursul vieții (s-a stins din viață prematur, în 2001) s-a deosebit de cei din jur prin multe calități performante.Descarcă

Fenomenul Nicolae Anestiadi

Autor: Acad. Gheorghe Ghidirim
Inestimabile sunt meritele profesorului N. Anestiadi, dar preţuirea posterităţii este pe măsură. Astăzi, Catedra de chirurgie pe care a condus-o îi poartă numele, precum şi Asociaţia Chirurgilor în fruntea căreia s-a aflat mulţi ani.Descarcă

O moștenire valoroasă lăsată de Academicianul Petru Soltan

Autor: Acad. Mitrofan Ciobanu, Dr. hab., prof. univ. Sergiu Cataranciuc
Academicianul Petru Soltan îşi trage obârşia dintr-un reper al paradoxului. Viaţa sa se aseamănă cu o adevărată simfonie a cifrelor, acordată în stilul şcolii sale, din care a modelat o numărătoare pentru discipoli.Descarcă

Fondatorul Politehnicii

Autor: Acad. Ion Tighineanu, Dr. hab. Veaceslav Ursachi
În acest an, comunitatea academică din Republica Moldova și din alte țări celebrează 90 de ani de la nașterea regretatului academician Sergiu Rădăuţanu, savant remarcabil, organizator al cercetării științifice și al învățământului tehnic superior, om politic și de o mare cultură, adevărat patriot al neamului.Descarcă

La plecarea patriarhului oenologiei românești, Acad. Valeriu D. Cotea

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Boris Gaina
Personalitate marcantă a științei românești, academicianul Valeriu D. Cotea se înscrie în elita mondială a savanţilor din domeniile viticulturii şi oenologiei.Descarcă

Maria Bieșu: fațetele vocației

Autor: Dr. Parascovia Rotaru
După debutul pe scena lirică din Chișinău în rolul principal din opera Tosca de Puccini, în anul 1962, presa de la noi scria următoarele: „Maria Bieșu a demonstrat capacități de artistă prin ținuta firească, iar prin voce – har ales... ”Descarcă

Şcola de geometrie discretă și cristalografie matematică și profesorul universitar Alexandru Palistrant

Autor: Dr. hab., prof. univ. Alexandru Lungu
În toamna anului 1960, trei geometricieni-simetrişti – A. Zamorzaev, A. Palistrant şi E. Galearschi, susţinuţi de la bun început de fizicienii teoreticieni V. Moscalenco, S. Moscalenco şi E. Pocatilov, au organizat în cadrul Universităţii de Stat din Moldova un seminar
ştiinţific pe probleme matematice de cristalografie.Descarcă

Ctitor al filologiei românești Acad. Nicolae Corlăteanu la 100 de ani de la naştere

Autor: Dr. hab. Anatol Eremia
Acad. Nicolae Corlăteanu face parte din pleiada marilor noştri înaintaşi, ctitor al filologiei româneşti din spaţiul de la est de Prut. Savantul şi-a consacrat plenar viaţa ştiinţei şi profesiei de pedagog, făurind opere de pionierat şi de valoare ştiinţifică incontestabilă,
lăsând urmaşilor o bogată moştenire lingvistică şi o adevărată comoară cultural-spirituală.Descarcă