Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

In memoriam

Andrei Negru – perseverenţă botezată la izvorul veşniciei

Autor: Dr. Eugenia Manea-Cernei
În fulguirea lentă a amintirilor se profilează un bărbat de vreo 29-30 de ani, cu ochi migdalaţi, o frunte înaltă, gânditoare, conturată de un păr buclat, foarte bogat, de culoarea abanosului.
Descarcă

Acad. Iachim Grosul: contribuţii la ştiinţa istorică

Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev
În istoria ştiinţei din Republica Moldova din perioada postbelică un loc de frunte îl ocupă Iachim Grosul. Savant notoriu, el a condus procesul de constituire a ştiinţei academice din republică.
Descarcă

Гросул Яким Сергеевич – ученый, организатор науки, человек (к 100-летию со дня рождения)

Autor: Член-корреспондент АНМ, Владимир Царанов
Ученые Академии наук и научная общественность Республики Молдова 21 сентября с. г. отметили 100-летний юбилей со дня рождения Я. С.Descarcă

Primul preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Autor: Acad. Teodor Furdui
Întreaga viaţă, activitate ştiinţifi că, pedagogică şi managerială a academicianului Iachim Grosul, precum şi opera sa de cercetare istorică reprezintă un model de abnegaţie şi dăruire.
Descarcă

Bobiţele de cristal din paharul omeniei. 100 de ani de la naşterea lui Andrei Lupan

Autor: Acad. Haralambie Corbu
Deşi despre Andrei Lupan s-a vorbit şi s-a scris în trecut destul de mult, astăzi numele şi opera scriitorului se rostogolesc tot mai insistent în negura uitării.Descarcă