Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

In memoriam

Ctitor al filologiei românești Acad. Nicolae Corlăteanu la 100 de ani de la naştere

Autor: Dr. hab. Anatol Eremia
Acad. Nicolae Corlăteanu face parte din pleiada marilor noştri înaintaşi, ctitor al filologiei româneşti din spaţiul de la est de Prut. Savantul şi-a consacrat plenar viaţa ştiinţei şi profesiei de pedagog, făurind opere de pionierat şi de valoare ştiinţifică incontestabilă,
lăsând urmaşilor o bogată moştenire lingvistică şi o adevărată comoară cultural-spirituală.Descarcă

Academicianul Anatol Kovarski, ctitor al Şcolii naţionale de geneticieni şi amelioratori

Autor: Membru corespondent al AŞM Andrei Palii, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Acum 110 ani, la 24 ianuarie 1904, în satul Popovca, gubernia Cernigov s-a născut Anatol Kovarski. După absolvirea şcolii reale nr.2 din Harcov, în toamna anului 1920 a fost înmatriculat la Institutul Agricol din Harcov, pe care l-a absolvit în 1924.
Descarcă

Aportul academicianului Dimitrie Ursul la cercetarea istoriei filosofiei

Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Bobână, Institutul de Istorie al AŞM
Cunoscut om de ştiinţă, experimentat organizator al activităţii ştiinţifice, academicianul Dimitrie Ursul s-a născut la 10 noiembrie 1913 într-o familie de ţărani din satul Piscul-Lung, regiunea Odessa. După absolvirea, în 1929, a Şcolii tehnice profesionale din Ananiev, lucrează aproape un deceniu, până în 1939, învăţător într-o şcoală rurală. Între anii 1939-1946 şi-a făcut serviciul militar, trecând prin vâltoarea şi pârjolul celui de al Doilea Război Mondial.
Descarcă

Fondatorul şcolii ştiinţifice a semiconductorilor necristalini în Moldova

Autor: Dr. hab. Mihail Iovu, Dr. Ion Cojocaru, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Academicianul Andrei Andrieş s-a născut la 24 octombrie 1933 în comuna Buiucani (în prezent sector al Chişinăului). După absolvirea în anul 1951 a şcolii medii, s-a înscris la Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea de Fizică.
Descarcă

Un aport esenţial la ştiinţa Moldovei: profesorul Iulia Boiarskaia

Iulia Stanislav Boiarskaia s-a născut la 29 martie 1928 în oraşul Zaporojie din Ucraina. În timpul celui de-al doilea război mondial, familia ei a fost evacuată în Krasnoiarsk. Mama şi fratele se angajaseră la uzina de tancuri, iar Iulia făcea şcoala medie. Starea de spirit în sânul familiei era patriotică. Fratele Eugen, cu toate că era scutit de serviciul militar, a
plecat voluntar la război şi a căzut pe câmpul de luptă în anul 1944.
Descarcă

Un fizician strălucit, doctoral Evgheni Moscalenco

Autor: Acad. S. Moscalenco
Doctorul Evgheni Sveatoslav Moscalenco, originar din Republica Moldova, s-a născut la Chişinău în ziua de 5 mai 1963. A absolvit şcoala medie din Chişinău în 1980 şi Universitatea de Stat din Sankt Petersburg în 1986. A fost doctorand la Institutul Fizico-Tehnic (IFT) „A.F. Ioffe” al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, în Laboratorul de Spectroscopie optică a corpului solid condus de
academicianul A.A. Kaplianskii şi a obţinut gradul de doctor (candidat) în ştiinţele fizico-matematice în anul 1991.
Descarcă

Patriarhul teatrologiei naţionale

Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă, Institutul Patrimoniului Cultural, AŞM
Chiar dacă am lucrat mulţi ani împreună, ne convingem că nici astăzi nu cunoaştem prea multe despre colegul şi Omul care a stat la originile şi începuturile studierii artelor din Republica Moldova.
Descarcă

Cercetătorul relaţiilor literare moldo-ucrainene

Autor: Dr. Dumitru Apetri, Institutul de Filologie, AŞM
La 7 iunie a.c., sub egida Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, a Centrului de Etnologie, a Sectorului de Etnologie a ucrainenilor şi a Comunităţii ucrainenilor „Petru Movilă” din municipiul Chişinău, la AŞM a avut loc Simpozionul ştiinţific anual cu participare internaţională „In memoriam Constantin Popovici”.
Descarcă

Trecutul este cu totul imprevizibil. O revenire necesară la Ion Vatamanu

Autor: Dr. hab. Aliona Grati
Titlul de faţă are drept pretext cunoscuta butadă a lui Orwell: „Nimic nu este mai imprevizibil decât trecutul”. Renumitul scriitor englez se referea la faptul că în comunism trecutul deveniseră un bun interpretabil, o fi cţiune convenabilă pentru a justifica prezentul.
Descarcă

Dimensiunile personalităţii acad. Silviu Berejan

Autor: Gheorghe Popa
În zilele când lumea intelectuală (şi nu numai intelectuală!) românească (şi nu numai românească!) evocă personalitatea regretatului acad. Silviu Berejan, de la naşterea căruia s-au împlinit 85 de ani, Universitatea bălţeană parcă ar avea motive
să fie cu sufletul împăcat.
Descarcă