Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (47), 2017

EVENIMENT

Sfatul Țării: luciditate, discernământ și curaj

Autor: Autor: acad. Gh. Duca
Evocarea figurilor emblematice și a evenimentelor edificatoare ale istoriei este o practică, o necesitate și o datorie de conștiință a fiecărui popor, căci orice gest de elogiere a trecutului inspiră și generează energii stimulatoare în confruntarea cu provocările prezentului și, mai ales, ale viitorului.

„Centenar Sfatul Țării”. Conferință științifică internațională (Chișinău, 21 noiembrie 2017)

Autor: Autor: dr., conf. cercet. S. Corlăteanu-Granciuc
Un secol în urmă, în ziua de 21 noiembrie 1917 (4 decembrie 1917 stil vechi), la Chișinău, își deschidea lucrările primul organism suprem legislativ și electiv al Basarabiei, care a fost, totodată, și una dintre primele instituții politice libere din acest ținut – Parlamentul numit „Sfatul Țării”.

Cooperare internaţională şi integrare europeană

Comunicarea științifică în contextul științei deschise

Autor: Autor: dr. hab., conf. univ. Aurelia Hanganu
Scopul articolului de față constă în a prezenta situația curentă în ce privește comunicarea științifică în contextul Științei Deschise, precum și a promova principiile de comunicare academică ce ar fi conformă cerințelor actuale ale Spațiului European de Cercetare.

Scientometrie

Menținerea și dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare și inovare

Autor: dr. I. Cojocaru, dr. A. Roșca, dr. M. Guzun, dr. A. Rusu
Scopul publicaţiei este acela de a analiza situaţia în arealul ce cuprinde infrastructura de cercetare și inovare în Republica Moldova şi Uniunea Europeană, de a elucida necesitatea menţinerii şi dezvoltării acesteia.

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Development of digital holographic microscopy in Moldova

Autor: PhD Elena Achimova
In 2015 the Institute of Applied Physics (IAP) of Academy of Sciences of Moldova (ASM) has participated in "Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014–2020)" submitting the proposal to the call H2020-TWINN-2015, and has won the project “Boosting the scientific excellence and innovation capacity in digital holographic microscopy of the Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova – HOLO” (Grant Agreement number: 687328).

Ştiinţe biologice

Particularitățile manifestării stresului oxidativ indus de cupru (II) la Spirulina platensis

Autor: dr., conf. cercet. Liliana Cepoi
Metalele grele, în funcție de gradul lor de oxidare, pot fi foarte reactive, iar în consecință, estrem de toxice pentru organismele vii.

Obţinerea şi caracterizarea compuşilor bioactivi extraşi din produse vegetale forestiere

Autor: acad. T. Lupaşcu, dr. Nina Ţîmbaliuc, dr. L. Lupaşcu
 Acţiunea nefastă a factorilor nocivi din mediul înconjurător este o problemă dintre cele mai intens investigate astăzi, factorii respectivi având un impact negativ imens asupra sănătăţii publice şi calităţii vieţii societăţii moderne în general [1-3].

Ştiinţe agricole

Realizări în ameliorarea porumbului cu calităţi speciale pentru utilizare

Autor: dr., conf. cercet. V. Maticiuc, dr., conf. cercet. Silvia Mistreț, cercet. șt. Lucia Guzun
Porumbul cu calităţi speciale se diferenţiază de porumbul normal (dentiform) prin structura, consistenţa şi culoarea bobului, compoziţia biochimică şi alte proprietăţi calitative ale acestuia, care permit diversificarea alimentaţiei umane şi sporirea valorii economice a porumbului [1, 2, 3].

Ştiinţe medicale

Infecțiile nosocomiale cu Staphylococcus meticilino-rezistent: situația epidemiogenă la zi, soluții

Autor: m. c. V. Prisacari, drd. Diana Buga, dr. I. Berdeu
Bacteriile din Genul Staphylococcus constituie una dintre principalele cauze ale infecțiilor bacteriene, atât la nivel de spital, cât și la nivel de comunitate, determinând o gamă largă de boli, variind de la o infecție banală a pielii până la o pneumonie necrotizantă fatală [1].

Filozofie

Repere conceptuale și fundamente politico-juridice ale politicii de securitate și apărare națională

Autor: dr. hab. V. Cușnir, dr. Natalia Albu
Sistemul de asigurare a securității naționale presupune crearea unui mecanism de elaborare a politicii şi strategiei statului în domeniul asigurării securităţii naţionale şi de implementare a acestora prin intermediul anumitor instituții şi persoane.
Ediţie întreagă e AICI