Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (59) 2020

EVENIMENT

De Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare Academia și-a desemnat laureații

Autor: Acad. Mihai Cimpoi, dr. hab. Liliana Condraticova
Anul 2020, prin pandemia care îl marchează, a perturbat activitatea în diverse domenii, inclusiv în cel al cercetării și inovării, oferind învățăminte și posibilități de experiențe inedite.

Noaptea Cercetătorilor Europeni – MODERNight-2020 – marcată de Academia de Științe a Moldovei

Autor: M. c. Svetlana Cojocaru, dr. hab. Liliana Condraticova, Lidia Vîrțan
Proiectul Noaptea Cercetătorilor Europeni, finanțat de programul ORIZONT 2020 în cadrul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie (acord de grant nr. 955289), constituie un eveniment de anvergură la nivel european, menit să apropie cercetătorii și rezultatele acestora de publicul larg, sloganul „Știința pentru societate/Science for Society” pliindu-se perfect pe acțiunile desfășurate.

Ştiinţe inginereşti şi tehnologice

Profilul calitativ al biscuiților Macarons fabricați cu adaos de șrot de nucă

Autor: Dr. Carolina Geosu, dr., conf. univ. Rodica Siminiuc, dr., conf. univ. Eugenia Covaliov, dr. Olga Gutium, dr., conf. univ. Vladislav Reșitca, dr., prof. univ. Olga Deseatnicova
Odată cu occidentalizarea obiceiurilor alimentare, cu preluarea consumului sporit de alimente instant și rapide, viața a devenit mai confortabilă.

Ştiinţe geonomice

Estimarea numărului zilelor uscate la nivel topoclimatic

Autor: M. c. Maria Nedealcov, drd. Viorica Țurcanu
Anticiclonul nord-african se realizează deasupra Tropicului Racului, în Africa de Nord, direcționându-se spre nord în situația în care ciclonii mediteraneeni sunt în restrângere.

Ştiinţe biologice

Fauna de vertebrate terestre a zonei Horești-Rezeni din centrul Republicii Moldova

Autor: Dr., conf. cercet. Victoria Nistreanu, dr., conf. cercet. Anatolie Savin, dr., conf. cercet. Alina Larion, dr., conf. cercet. Vladimir Țurcan, dr., conf. cercet. Veaceslav Sitnic, Natalia Caraman, Silvia Ursul, dr. Vitalie Ajder, Vladislav Caldari
Zona cuprinsă între satele Horești și Rezeni din raionul Ialoveni, centrul Republicii Moldova, se află la 30-35 km distanță spre sud de Chișinău, conține o mare varietate de ecosisteme naturale și antropizate, printre care se numără păduri naturale, biotopuri palustre, habitate umede, pajiști, pășuni, perdele și plantații forestiere, agroecosisteme.

Ştiinţe agricole

Contribuții la stabilirea parametrilor mineralogici ai solurilor brune pentru specificarea genezei și clasificării lor

Autor: Dr., cercet. șt. principal Vasilii Alexeev, dr., conf. cercet. Vladimir Filipciuc
Cercetările au fost efectuate pe soluri brune virgine. În Republica Moldova aceste soluri se formează sub pădurile foioase de tip european (fag, stejar, carpen), în trecut, aparent mai răspândite [1]. Sub aspect genetic, un caracter important al solurilor brune constituie prezența unui orizont metamorfizat cu argilizare intensivă in situ.

Asigurarea securității energetice prin implementarea conceptului LOME (Legumnoase, Oleaginoase, Metanizare). Analiză comparativă

Autor: Dr. Eugeniu Triboi
La 20–30 noiembrie 2019, la Bălți a avut loc Conferința internațională cu tema „Agricultura viitorului” și cu un mesaj provocator: „Cunoștințele actuale sunt suficiente pentru a propulsa agricultura sau ne lipsesc cunoștințe importante, fapt ce ne împiedică să trecem la o nouă agricultură capabilă să răspundă cerințelor actuale și viitoare ale societății?”. 

Ştiinţe juridice

Valențe interdisciplinare de re-evaluare a relației persoană–stat–drept în condițiile crizei pandemice

Autor: Dr., conf. univ. Rodica Ciobanu
Problematica relației de dependență dintre cele trei entități, persoană–stat–drept, pe parcursul interacțiunilor
sale au luat diverse formate de manifestare.

Ştiinţe politice

Abordări conceptual-teoretice și structural-sistemice ale relațiilor internaționale

Autor: Dr. hab., prof. univ. Victor Juc
Actualitatea subiectelor abordate este determinată de necesitatea de a elucida fundamentele structural-sistemice de cercetare a relațiilor internaționale și de a analiza schimbările care s-au produs după sfârșitul războiului rece cu impact asupra modelului de ordine mondială și a structurii sistemului internațional în proces de reconfigurare.

Sociologie

Noile provocări ale megacrizei pandemice și metamorfozele prezentului imediat

Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Prus
Trăim timpuri dinamice de maximă tensiune și intensitate. Filosofi occidentali ca Zygmunt Bauman [1] sau Edgar Morin [2] și, mai aproape de noi, Andrei Pleșu [3] au definit contemporaneitatea ca pe o societate lichidă și nesigură, postulate care acum devin tot mai credibile.
Ediţie întreagă e AICI