Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 4 (67), 2022

Management în cercetare şi inovare

Managementul expozițional ca parte a managementului academic: sinteza unei experiențe

Autor: Liliana Condraticova
 „Prezentare organizată, publică a unor obiecte selecționate, pentru a pune în lumină specificul unei activități,
realizările unui artist sau în scop instructiv” – această este definiția laconică, conform DEX-ului, a termenului „expoziție”, folosit pentru prima dată în legătură cu Expoziția Industrială franceză din 1844 și marcat în continuare de un șir de evenimente notorii în palmaresul domeniului: prima expoziție universală

EVENIMENT

Mesajul prezidiului AȘM cu prilejul Anului nou 2023: Integrarea Europeană, un autentic proiect de țară pentru Republica Moldova

Autor: Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei
În decursul a peste 30 de ani de independență, vectorul de dezvoltare a Republicii Moldova a oscilat în funcție de partidele politice care s-au perindat la cârma statului, adesea diferite forțe politice încercând să miște țara în direcții diametral opuse.

Academia de Științe a Moldovei și-a desemnat laureații premiului, Ediția anului 2022

În faţa numeroaselor provocări – războaie, pandemia, încălzirea globală –, dezideratele principale sunt pacea, sănătatea şi dezvoltarea durabilă a societății, deziderate pe care dintotdeauna le-au împărtășit oamenii de știință.

Ştiinţe chimice

Sinteza combinațiilor coordinative noi ale unor metale 3d în baza n(4)-(acetat de etil) tiosemicarbazonelor 2-formil și 2-acetil

Autor: Anna Rusnac, Olga Garbuz, Sergiu Șova, Aurelian Gulea
Activarea excesivă a reacţiilor de oxidare cu participarea radicalilor liberi este un proces patologic tipic întâlnit în cazul diferitor boli şi al acţiunilor distructive asupra organismului.

Ştiinţa informaţiei

Stabilitatea caracteristicilor metrologice ale comparatorului de masă HRP 200.4Y.KO

Autor: Anna Sabadaș, Alexei Pianîh, Alexandru Brăguță,Victor Grușca
It is impossible to imagine how humanity would have lived without clocks, scales, meters, medical equipment and other means of measurement.

Ştiinţe medicale

Mecanisme de rezistență la antimicrobiene caracteristice bacililor gram-negativi de importanță clinică

Autor: Greta Bălan, Olga Sofronie, Irina-Felicia Rusu, Livia Țapu, Olga Burduniuc
De la descoperirea penicilinei de către Fleming în 1929, a fost obţinut un număr mare de agenți antibacterieni care au avut un impact enorm atât asupra sănătății umane, cât și asupra ratelor de mortalitate din întreaga lume [1].

Stresul oxidativ în progresia bolii renale cronice la copii

Autor: Angela Ciuntu, Jana Bernic, Tatiana Băluțel
Studiile în domeniu au demonstrat că Boala Cronică Renală (BCR) reprezintă o afecțiune progresivă care se soldează în cele din urmă cu pierderea funcției renale și necesitatea terapiei de substituție renală (TSR).

Ştiinţe economice

Ameliorarea imaginii întreprinderii prin utilizarea unui cadru operațional de gestionare strategică a imaginii

Autor: Iurie Malancea
Strategiile de gestionare a imaginii de regulă sunt implementate pentru a promova imaginea dorită a
companiei, astfel încât aceasta să se diferențieze de competitori.

Ştiinţe agricole

Potențialul oenologic al soiurilor de struguri autohtone și de selecție nouă

Autor: Nicolae Taran, Boris Morari, Olga Soldatenco, Irina Ponomoriova, Silvia Nemțeanu, Boris Gaina, Crina Vicol
Schimbările climatice din ultimii ani au schimbat optica asupra soiurilor de struguri autohtone și de selecție nouă care sunt adaptate la condițiile locale și care asigură obținerea unor vinuri de calitate.

Ştiinţe juridice

Modernizarea și paradoxul dreptului și al drepturilor

Autor: Rodica Ciobanu
Periodic au fost exprimate mai multe îndoieli privind contextul/conținutul și diverse fațete ale crizei dreptului cu care se confruntă de la un timp încoace nu doar sistemele de drept național, precum cel al Republicii Moldova, ci și dreptul internațional.
Ediţie întreagă e AICI