Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (70), 2023

Ştiinţe ale educaţiei

Primul Atlas geografic școlar digital al Republicii Moldova: elaborarea structurii

Autor: Ioana Chiriac
The first digital school geographic atlas of Republic of Moldova: the elaboration of the structure PP. 147-154

Media şi comunicare

Instrumente de fact-checking/verificarea faptelor în era digitală

Autor: Laura Tugarev
Instrumente de fact-checking/verificarea faptelor în era digitală.

Studiul artelor şi culturologie

Creația Victoriei Cozmolici, un subtil univers al naturii și feminității

Autor: Victoria Rocaciuc
Deja mai bine de zece ani creația pictoriței Victoria Cozmolici (n. 17.10.1978, Chișinău) atrage atenția specialiștilor din țară și de peste hotare [1; 2; 3].

Noutăţi editoriale

Contribuții la identificarea diversității coleopterelor saproxilice

Autor: Melania Stan
Coleopterele, cu cca 400.000 de specii descrise, reprezintă grupul cel mai numeros în cadrul clasei insectelor. 

Fenomenul terorismului într-un studiu științific inedit

Autor: Victor Moraru, Constantin Solomon, Alexandru Roman
Monografia elaborată de Cristina Ejova, șefa Departamentului Relații Internaționale a Facultății de Relații Internaționale, Știinte Politice și Administrative de la USM, conferențiar universitar, doctor în științe politice, este publicată sub sigla Universității de Stat din Moldova și reprezintă un studiu științific în care este efectuată interpretarea multiaspectuală a fenomenului global, dar și regional, al terorismului internațional.

Aniversări

Un destin și o operă științifică de excepție. Academicianul Andrei Eșanu la 75 de ani

Autor: Liliana Condraticova
O prezență remarcabilă în mediul academic.

Exponent de seamă al științelor politice. Membrul corespondent al AȘM Victor Moraru la 70 de ani

Autor: Victor Juc, Serghei Sprincean, Svetlana Ciumac
La 7 august 2023 membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, profesorul universitar, doctorul habilitat în științe politice Victor Moraru a împlinit vârsta onorabilă de 70 de ani.

Aspirația de a cunoaște adevărul științific. Academicianul Ion Toderaș la 75 de ani

Autor: Ion Tighineanu, Boris Găină, Laurenţia Ungurenu, Elena Zubcov
Înainte de a prezenta memoriul de activitate al academicianului Ion Toderaș, vom aminti că protagonistul face parte din generația copiilor născuți după cel de al Doilea Război Mondial.

Promotor al inițiativelor de pace. Dr. hab., prof. univ. Valentina Teosa la 70 de ani

Autor: Victor Juc, Valeriu Moşneaga, Grigore Vasilescu, Cristina Ejova, Cristina Morari, Irina Nicolaescu
Devotată Universității de Stat din Moldova. Ajunsă la un frumos jubileu, doctorul habilitat în politologie, profesorul universitar, Omul Emerit Valentina Teosa, se poate mândri cu o biografie impresionantă, care i-a adus respect și recunoștință din partea numeroșilor săi discipoli – studenți, masteranzi, doctoranzi –, dar și a colegilor de breaslă, pentru profesionismul său remarcabil.

Nume de referință al universului științific. Academicianul Anatolie Sidorenko la 70 de ani

Autor: Veaceslav Ursachi
Savantul Anatolie Sidorenko – nume de referință în lumea academică, în comunitatea fizicienilor, profesor, cercetător, academician – omagiază anul acesta remarcabila vârstă de 70 ani.
Ediţie întreagă e AICI