Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (70), 2023

EVENIMENT

Consiliul Științific Internațional – o voce globală a științei

Autor: Ion Tighineanu
Ziua Limbii Române, care se sărbătorește în Republica Moldova din anul 1989, iar în România din 2013, în anul curent a avut o conotație aparte pentru comunitatea științifică de pe ambele maluri ale Prutului.

Misiunea de a contribui la dezvoltarea Republicii Moldova. Cronica manifestărilor organizate de AȘM, aprilie 2019 – martie 2023

Autor: Liliana Condraticova
Eugeniu Coșeriu sau Eugenio Coseriu (1921–2002), membru de onoare al Academiei Române, a fost unul dintre cei mai mari lingviști ai secolului al XX-lea pe plan mondial.

Noaptea Cercetătorilor Europeni-2023 marcată la Chișinău și Bălți, alături de peste 400 de orașe europene

Autor: Liliana Condraticova
Pe data de 29 septembrie 2023, în peste 400 de orașe europene, inclusiv în Chișinău și Bălți, a fost marcat tradiționalul eveniment Noaptea Cercetătorilor Europeni.

Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural consemnate la Academia de Științe a Moldovei

Autor: Svetlana Micu
Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural cu genericul Living Heritage/Patrimoniul viu au fost consemnate la AȘM prin Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine”/„Cultural Heritage of Yesterday – Contribution to the Development of a Sustainable Society of Tomorrow”), ediția a VIII-a.

Management în cercetare şi inovare

Raportul asupra stării științei din Republica Moldova in anul 2022 (sinteză)

În anul 2022 activitatea de cercetare și inovare a comunității științifice din Republica Moldova a fost marcată de câteva evenimente-cheie, unele cu impact pozitiv, iar altele nefavorabile dezvoltării domeniului de cercetare-inovare pe plan local și progresului în general.

Raportul privind activitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anul 2022 (sinteză)

Autor: Liliana Condraticova
În conformitate cu prevederile art. 64 lit. l) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat) şi cu pct. 7 din Statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat de Adunarea Generală a AŞM prin Hotărârea nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 (cu modificările și completările ulterioare), în cadrul Sesiunii a XII-a a Adunării Generale a AŞM din 6 septembrie 2023 a fost audiat Raportul privind activitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anul 20221 [1], prezentat de dr. hab. Liliana Condraticova, secretar științific general interimar al AŞM [2].

Tezele de excelență ca reflectare a cercetărilor doctorale și postdoctorale din Republica Moldova

Autor: Gheorghe Cuciureanu, Valentina Donici
Selectarea și premierea celor mai bune teze de doctorat (teze de excelență) este o practică frecventă, ea fiind considerată stimulatoare pentru cercetarea doctorală.

Ştiinţe geonomice

Evoluția activității de protecția mediului în România în contextul integrării europene

Autor: Ioan Jelev
Natura a impresionat dintotdeauna ființa umană. Personalități marcante, pictori, muzicieni, scriitori, dar și oameni de știință, i-au redat măreția prin sunete, imagini sau descrieri remarcabile.

Schimbările climatice atestate pe teritoriul Republicii Moldova

Autor: Bejan Iurie, Cojocari Rodica, Mîndru Galina, Grigoraș Mihail
Organizația Meteorologică Mondială definește clima drept un regim multianual al vremii, care ia naștere în urma interacțiunii dintre factorii radiativi, circulația generală a atmosferei și complexul de condiții fizico-geografice sub influența tot mai accentuată
a activității umane.

Ştiinţe chimice

Combinații coordinative ale Cu(II) și Bi(III) cu liganzi aminopolicarboxilat și 4-etil-,4-feniltiosemicarbazone ale 2-acetilpiri

Autor: Elena Neguţa, Andrei Neguță, Olga Garbuz, Aurelian Gulea, Ion Bulimestru
Tiosemicarbazonele reprezintă o gamă largă de aplicații farmacologice și pot fi utilizate în calitate de agenți anticancer, antivirali și antimicrobieni [1; 2].
Ediţie întreagă e AICI