Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 1 (12), 2009

Filologie

Fenomenul artistic Ion Druţă în date necunoscute. Partea II

Autor: Acad. Mihail Dolgan
În ceea ce priveşte în mod direct Academia noastră, ea aproape întotdeauna s-a manifestat întru susţinerea şi „descifrarea” talentului lui Ion Druţă. Şi pe vremea lui Vasile Coroban, cel mai doct interpret al operei druţiene (a se vedea şi cele două teritorii inedite ale criticului către autor incluse în prezenta monografi e); dar şi în timpurile mai aproape de noi. De exemplu, acad. Mihai Cimpoi a întocmit un sintetic portret de creaţie al scriitorului în a sa „O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia” (1996; p. 174-179); apoi, pe baza acestuia, a scris un profi l, nelipsit de obiecţii, pentru „Dicţionarul General al Scriitorilor Români” în 7 volume de la Bucureşti (vol. 2, C/D, 2004); apoi îşi multiplică, mereu completându- l, studiul reprezentativ „Spaţiul sacru” (inclus ca prefaţă şi la ediţia de la Bucureşti din 1992 a „Poverii bunătăţii noastre”), de altfel una din cele mai penetrante exegeze la temă.

Etnografie şi etnologie

Covoarele în contextul patrimoniului cultural al Republicii Moldova

Autor: Dr. Varvara Buzilă
1. Periplul covoarelor moldoveneşti pe mapamond În ultimii ani în ţările Occidentului şi în Statele Unite ale Americii, prin intermediul galeriilor, muzeelor şi colecţiilor personale, a fost inclus în circuitul social un număr impunător de covoare moldoveneşti. Cele de o vechime respectabilă ţesute în spaţiul de la est de Prut sunt numite covoare basarabene (Bessarabian Carpets, Bessarabian Rugs, Bessarabian Kilims) pentru a fi identifi cate mai uşor din ansamblul covoarelor specifi ce Moldovei istorice cu care se aseamănă. Vom respecta, după caz, această sintagmă, ca să rămânem în cadrul internaţional de referinţă, urmând ca pe parcursul exegezei să precizăm acest, dar şi alţi termeni, prin care sunt desemnate covoarele produse în spaţiul nostru cultural de-a lungul mai multor veacuri.

Istorie

Simboluri heraldice academice noi (II)

Autor: Dr. Silviu Andrieş-Tabac
I. Stema şi drapelul Institutului de Filozofi e, Sociologie şi Ştiinţe Politice Simbolurile Institutului de Filozofi e, Sociologie şi Ştiinţe Politice, elaborate de subsemnatul în colaborare cu dr. Svetlana Ciumac şi desenate de pictorul Vitalie Ichim, au fost aprobate de Consiliul ştiinţifi c al Institutului la 20 noiembrie 2007 (proces-verbal nr. 8) şi de Comisia Naţională de Heraldică a Republicii Moldova la 17 iulie 2008 (proces-verbal nr. 185–III).
Ediţie întreagă e AICI