Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr. 3 (18), 2010

Studiul artelor şi culturologie

Basarabeanca Elisabeth Ivanovsky – o mare doamnă a ilustraţiei de carte belgiană

Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
După importanţă şi contribuţia sa în artele plastice basarabene, francezul Auguste Baillayre (1879-1961) este o personalitate ieşită din comun. Soarta i-a hărăzit să se întâlnească, la Sankt Petersburg, cu viitoarea sa soţie – Lidia, fiica nobilului Ioanichie Arionescu, pe care, îndrăgind-o, în 1917 a şi însoţit-o la Chişinău.

Noutăţi editoriale

Maria Bieşu – vocaţie şi destin artistic

Apărută în premieră, în seria omagială Academica, sub auspiciul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, îngrijită de Centrul Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural, monografia colectivă Maria Bieşu – vocaţie şi destin artistic constituie un eveniment editorial, cultural şi ştiinţific de excepţie, consacrat celei de-a 75-a aniversări a zilei de naştere a marii artiste, un remarcabil prilej de exegeză, de recitire şi de repunere în pagină a impunătorului palmares de realizări profesionale ale protagonistei, ajunsă la onorabila vârstă a împlinirilor.
Ediţie întreagă e AICI